Alle artikelen op het vlak van Methoden

Evidence Based Design is een ontwerp stroming waarbij beslissingen in ontwerpen gebaseerd zijn op betrouwbare kennis om op deze manier een zo succesvol mogelijke uitkomst voor het ontwerp te realiseren.

Als we een ontwerp voor een ruimte maken waarin de mens centraal staat, is het handig om te weten wie die mens is. Vandaar de vraag, wie is de gebruiker.