Omgevingspsycholoog

Hoe zorg je dat medewerkers zich verspreiden over flexwerkplekken?

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van het probleem dat medewerkers weinig gebruik maakten van de verschillende flexwerkplekken en hoe kun je die oplossen?

Onlangs heb ik (Wout Fontane Pennock) voor mijn afstudeerstage bij Omgevingspsycholoog onderzoek gedaan naar de manieren waarop je de medewerkers van de Rabobank Velsen en Omstreken kan verspreiden over de verschillende werkplekken in het pand. In deze blog leg ik uit wat de belangrijkste oorzaken van het probleem dat de medewerkers weinig gebruik maakten van de verschillende werkplekken. Ook ga ik kort in op de wijze waarop deze verpreiding is verbeterd.

De situatie

Bij veel bedrijven wordt er tegenwoordig gewerkt volgens het principe van Het Nieuwe Werken. Dit werkprincipe houdt onder andere in dat de mensen kunnen werken waar en wanneer ze dit zelf willen. Ook Rabobank Velsen werkt sinds kort met dit principe. Om dit te faciliteren is het nieuwe adviescentrum waarin de medewerkers sinds maart 2013 werken ingericht met verschillende soorten werkplekken. Er zijn geen kantoren en vaste werkplekken meer, maar de medewerkers kunnen iedere dag (of zelfs ieder uur) kiezen om aan een andere plek te werken.

De verschillende plekken zijn onder te verdelen in vaste plekken en flexplekken. De vaste plekken bestaan uit groepen tafels met vaste computers. Hier kunnen grote groepen medewerkers bij elkaar zitten werken. Daarnaast zijn er lange leestafels waar men met de laptop kan werken.

De flexplekken zijn kleinere plekken die bedoeld zijn om voor een korte periode aan te zitten werken. Op deze plekken zit men afgeschermd van de vaste plekken en daarom zijn de flexplekken uitermate geschikt voor overleg, werk in een kleine groep of individueel werk.

Het probleem

Hoewel er in dit nieuwe adviescentrum rekening wordt gehouden met de verschillende werkzaamheden van de medewerkers, stelde het management vast dat er te weinig gebruik werd gemaakt van deze faciliteiten. De medewerkers werkten voor het onderzoek met name aan de vaste plekken en zaten hier met de hele afdeling bij elkaar. Wanneer er meer gebruik wordt gemaakt van de verschillende werkplekken is het minder druk bij de vaste plekken en komt dit de motivatie en de productiviteit van de medewerkers ten goede (Sánchez, Pérez, De Luis Carnicer, & Jiménez, 2007). Het is dus logisch dat het management deze situatie wil verbeteren.

Waarom werd er veel gewerkt aan de vaste plekken?

Aangezien de meeste medewerkers gewend waren om op een vaste plek te werken (bijvoorbeeld een eigen kantoor of territorium) en met de hele afdeling op één verdieping te zitten, valt er te verwachten dat ze dit gewoontegedrag nog steeds vertonen in het nieuwe pand (Aarts & Dijksterhuis, 2000).

De situatie dat de medewerkers nu in een andere situatie werken, terwijl ze hier zelf niet zelf voor hebben gekozen, kan weerstand oproepen. Deze weerstand wordt veroorzaakt door een gebrek aan keuzevrijheid en richt zich tegen de verandering door vast te houden aan het gewoontegedrag. Deze vorm van weerstand wordt reanctance genoemd (Brehm, 1966).

Ten slotte kan de waargenomen sociale norm (Cialdini & Trost, 1998)een grote rol spelen bij het gedrag van de medewerkers. Een sociale norm is zichtbaar gedrag wat een groot gedeelte van een groep mensen uitvoert en hierdoor normaal of zelfs wenselijk lijkt. Hoewel de sociale norm in sommige gevallen wenselijk gedrag is, bijvoorbeeld het licht uit doen als je een kamer als laatste verlaat, is dit niet altijd het geval.

De waargenomen norm bij de Rabobank zorgt ervoor dat de medewerkers denken dat het wenselijk is dat ze met de hele afdeling gebruik maken van de vaste plekken, terwijl het management liever heeft dat ze zich verspreiden over de werkplekken (zie Sánchez e.a., 2007). Dit komt namelijk de motivatie en de productiviteit van de medewerkers ten goede.

De oplossing

piramide helpt medewerkers beter gebruik te maken van flexwerkenOm een goede verspreiding over de werkplekken te bevorderen is er door middel van bewezen strategieën uit de sociale psychologie en de omgevingspsychologie een aanpak ontwikkeld. In het pand werden verplaatsbare pyramides (in het onderzoek ‘mijlpalen’ genoemd) en posters verspreid. De bedoeling van de mijlpalen en de posters was dat de medewerkers deze bestudeerden en hierdoor meer gingen werken aan de flexplekken. De werkende mechanismen achter deze objecten waren onder andere:

  • Het aanpassen van de sociale norm zodat de medewerkers wisten dat het heel normaal is om te flexwerken en dat steeds meer collega’s dit deden.
  • Het scheppen van een positieve verwachting bij het flexwerken. De mijlpaal is een metafoor voor het bereiken van een nieuwe standaard, iets waar naar moet worden gestreefd. Daarnaast werd er verteld dat het flexwerken de concentratie en productiviteit ten goede komt.
  • Het minimaliseren van de weerstand die de medewerkers kunnen hebben door duidelijk te maken dat alle medewerkers dezelfde verandering meemaken en dat de Rabobank door middel van de interventie samen met alle medewerkers Het Nieuwe Werken tot een succes wil maken.

De resultaten

Er werd zes dagen lang ieder uur naar de bezetting van de werkplekken gekeken door te tellen hoeveel medewerkers aan de plekken zaten te werken. Op de eerste drie dagen waren er geen mijlpalen en posters aanwezig, dit was de voormeting. Door de verspreiding na de interventie te vergelijken met de metingen voor de interventie, kon worden vastgesteld dat de interventie succesvol is geweest. Een aantal flexplekken werden significant meer gebruikt na de interventie en een aantal vaste plekken werden juist significant minder gebruikt. Tevens werkten er gemiddeld een groter percentage medewerkers aan flexplekken na de interventie.

De waarde van dit onderzoek

Ten eerste is er een gestructureerd beeld gevormd van de bezetting over de verschillende werkplekken. Zo is er een duidelijk beeld geschetst van welke plekken het meest worden gebruikt. Daarnaast wijzen de resultaten uit dat het toevoegen van objecten zoals de mijlpalen en de posters aan de werkomgeving succesvol kunnen zijn in het veranderen van het gedrag van de medewerkers. Het is interessant om in een vervolgonderzoek te bestuderen welke specifieke strategie het grootste effect kan bereiken.

Reactie van de opdrachtgever

“Rabobank Velsen en Omstreken heeft de ambitie om haar klanten op haar best te bedienen en is daarvoor altijd op zoek naar andere en betere manieren van werken. Eén van de middelen die we daarvoor hebben ingezet, is een nieuwe werkomgeving in een nieuw kantoorpand op basis van ‘Het Andere Werken’.

De eerste weken na de ingebruikname van ons nieuwe pand voelde de werkomgeving prettig en energiek. De grote variatie aan werkplekken gaven onbekende mogelijkheden die, hoewel soms wat twijfelend, uitgetest werden. Het was wennen, maar ook verfrissend en uitdagend. Toen het eerste nieuwe er een beetje vanaf was, merkten we hoe het gebruik van al die soorten werkplekken niet maximaal uit de verf kwam. Sommige plekken in het gebouw bleven stil terwijl elders de drukte toenam. Als projectleider Het Andere Werken wilde ik dit begrijpen om er iets mee te kunnen doen en op dat moment kwam Wout op mijn pad. Het onderzoek dat hij voorstelde, om met kleine interventies het verspreiden van medewerkers over de werkplekken te vergoten, paste precies in de fase waarin we als bank zaten. Met een lage impact op de organisatie en in een kort tijdsbestek heeft Wout zijn onderzoek uitgevoerd. We hebben daardoor een goed beeld gekregen van het gebruik van ons pand en dat we invloed kunnen hebben op wat er gebeurt. Vooral dat laatste heeft ons geholpen om met alle collega’s weer een stap te maken in een andere manier van werken!”

Mirjam de Keizer
Projectmanager Rabobank Velsen en Omstreken

Opmerking toevoegen

Over de schrijver

Wout Fontane Pennock

Mijn naam is Wout Fontane Pennock en ik ben werkzaam als gedragswetenschapper bij mijn eigen onderzoeks- en adviesbureau Pennock & Postema. In het dagelijks leven geef ik organisaties meer inzicht en grip op het gedrag van hun doelgroep. Mijn focus ligt daarbij op het bevorderen van gezond gedrag. Wanneer ik een interessant psychologisch thema tegenkom dat ik verder wil uitdiepen, schrijf ik hierover op Omgevingspsycholoog. Gedragsverandering en omgevingspsychologie liggen namelijk in elkaars verlengde en de kracht van de omgeving heeft mij altijd veel geboeid.

Tijdens mijn masteropleiding Gedragsverandering (Behavioural Change) aan de Radboud Universiteit heb ik mijn afstudeerstage gelopen bij Omgevingspsycholoog en heb ik onderzocht hoe je door middel van het aanpassen van de omgeving ervoor kunt zorgen dat medewerkers zich meer verspreiden over verschillende werkplekken. Dit heeft bijgedragen aan het succes van 'Het Nieuwe Werken' bij Rabobank Velsen en Omstreken.

Wil je meer over mij of gedragsverandering te weten komen? Neem dan eens contact met me op.

Een vraag? Een opmerking?

Uw e-mail adres

Uw bericht

Type deze code over
captcha