Omgevingspsycholoog

It Fryske Gea – Recreatiebeleving IJsselmeerkust

Wij helpen It Fryske Gea, Provincie Fryslân, gemeente Fryske Marren en Súdwest Fryslân met het ontdekken van kansen om de IJsselmeerkust nog beter af te stemmen op de behoeftes van bezoekers.

Woningcorporatie Portaal – Training thuisvoelen

Voor medewerkers van woningcorporatie Portaal ontwikkelden en gaven wij een workshop waarin we wetenschappelijke inzichten over ‘thuis voelen’ praktisch toepasbaar maakten.

TETEM – Ontwerpdetails inrichting

Ook als een gebouw al grotendeels ontworpen is, kunnen details helpen het gebouw gebruiksvriendelijker te maken. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van verlichting en eenduidige routing.

Natuurmonumenten – Entree Gooi & Vechtstreek

Voor Natuurmonumenten hebben wij vanuit de kenmerken van bezoekersprofielen gekeken naar strategische inrichtings- mogelijkheden binnen de entree zone van natuurgebieden.

Onderzoek – Kantoorlayout en communicatieproces

Een onderzoek naar de invloed van kantoren op communicatie-processen tussen werknemers. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en het Center for People and Buildings.

Krot of Kans – Beleving van krimp

Zeeuws Vlaanderen wordt bestempeld als een krimpregio. Maar wat merken de bewoners hier zelf eigenlijk van? Hoe ervaren zij wonen in een krimp regio. Deze vraag hebben wij onderzocht voor het project krot of kans in opdracht van het instituut.

Gemeente Voorschoten – Groenbeleving

Wij hebben voor de gemeente Voorschoten in kaart gebracht hoe het aanwezige stadsgroen inspeelt op de verschillende ruimtelijke behoeftes van bewoners en bezoekers. Dit kader stelt ontwerpers van de gemeente in staat om hun ontwerpen te toetsen op...

BDP – Winkelcentrum Wagnerplein

Voor BDP hebben wij ontwerprichtlijnen en customer journeys opgesteld over de gebruikersbeleving van winkelcentrum Wagnerplein.

Gemeente Roermond – Veiligheidsbeleving stationstunnel

Omgevingspsycholoog is gevraagd om een analyse te maken van de zwakten van de beleving van de tunnel. Daarnaast is Omgevingspsycholoog gevraagd een advies te geven met daarin interventiemogelijkheden.

It Fryske Gea – Natuurbeleving Delleboersterheide

Omgevingspsycholoog is gevraagd een overzicht te maken van de beleving van het natuurgebied door de verschillende doelgroepen. Daarnaast hebben we verbetermogelijkheden van het gebied Delleboersterheide benoemd.

Gemeente Leiden – Beleving van Het Plein

‘Het plein’ is er in de eerste plaats voor de bewoners van ‘het gebouw’; de scholen. Hoe kan dit plein zo worden ingericht dat ook aan zachte factoren als sociale veiligheid en spelen wordt voldaan?

Gemeente Leuven – Speelweefselplan

We helpen de gemeente Leuven met het in kaart brengen van omgevingspsychologische factoren die het spelen van kinderen beïnvloeden.

Gemeente Enschede – Aansluiting woonwijken

Hoe kan het contrast tussen de woonwijken Roombeek en Mekkelholt verkleint worden? Samen met bewoners is gezocht naar praktische oplossingen in de wijk.