Omgevingspsycholoog

It Fryske Gea – Recreatiebeleving IJsselmeerkust

Wij helpen It Fryske Gea, Provincie Fryslân, gemeente Fryske Marren en Súdwest Fryslân met het ontdekken van kansen om de IJsselmeerkust nog beter af te stemmen op de behoeftes van bezoekers.

Natuurmonumenten – Entreedag Eerden

Natuurmonumenten wilde een nieuwe entree ontwikkelen voor landgoed Eerden. Omgevingspsycholoog was als omgevingspsychologisch expert aanwezig bij een kennissessie om nieuwe concepten voor entrees te ontwikkelen.

Universiteit Twente – Bibliotheek van de toekomst

Hoe ziet de bibliotheek van de toekomst er uit? Deze vraag onderzoeken wij voor de Universiteit Twente. Wij ontwikkelen een concept voor de toekomstige universiteitsbibliotheek.

Dura Vermeer – Bewonersparticipatie

Voor Dura Vermeer adviseren wij op projectbasis hoe bewoners betrokken kunnen worden bij grote bouwprocessen. Hoe beleven zij ‘bouwen’ en hoe kan dit zo aangenaam mogelijk verlopen?

TETEM – Ontwerpdetails inrichting

Ook als een gebouw al grotendeels ontworpen is, kunnen details helpen het gebouw gebruiksvriendelijker te maken. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van verlichting en eenduidige routing.

It Fryske Gea – Natuurbeleving Bakkeveen

Omgevingspsycholoog is gevraagd om een analyse te maken van de bezoekerservaring van natuurgebied Bakkeveen en een voorstel te doen voor mogelijke verbeteringen. Daarnaast zijn wij gevraagd een richtlijn te maken voor de inrichting van entree zones...

BDP – Winkelcentrum Wagnerplein

Voor BDP hebben wij ontwerprichtlijnen en customer journeys opgesteld over de gebruikersbeleving van winkelcentrum Wagnerplein.

Krot of Kans – Beleving van krimp

Zeeuws Vlaanderen wordt bestempeld als een krimpregio. Maar wat merken de bewoners hier zelf eigenlijk van? Hoe ervaren zij wonen in een krimp regio. Deze vraag hebben wij onderzocht voor het project krot of kans in opdracht van het instituut.

Natuurmonumenten – wayfinding

Voor Natuurmonumenten hebben wij strategisch advies verleend op het vlak van wayfinding en assisteren wij bij het ergonomische ontwerp van nieuwe bewegwijzeringsborden binnen de natuurgebieden.

Gemeente Brummen – Identiteit basisscholen

Als twee basisscholen samengaan in een nieuw gebouw brengt dit de vraag met zich mee wat voor identiteit deze zal dragen. Samen met ouders en leerkrachten hebben we een emotioneel programma van eisen opgesteld.

Gemeente Voorschoten – Groenbeleving

Wij hebben voor de gemeente Voorschoten in kaart gebracht hoe het aanwezige stadsgroen inspeelt op de verschillende ruimtelijke behoeftes van bewoners en bezoekers. Dit kader stelt ontwerpers van de gemeente in staat om hun ontwerpen te toetsen op...

It Fryske Gea – Natuurbeleving Grutte Wielen

Voor It Fryske Gea onderzocht Omgevingspsycholoog de natuurbeleving van het natuurpark Grutte Wielen. Wij hebben geanalyseerd in welke mate de aangeboden faciliteiten de verschillende bezoekersgroepen in hun behoeften voorzien.

It Fryske Gea – Natuurbeleving Delleboersterheide

Omgevingspsycholoog is gevraagd een overzicht te maken van de beleving van het natuurgebied door de verschillende doelgroepen. Daarnaast hebben we verbetermogelijkheden van het gebied Delleboersterheide benoemd.

It Fryske Gea – Alde Feanen natuurbeleving

Omgevingspsycholoog heeft voor Nationaal Park Alde Feanen geanalyseerd hoe het park nog aantrekkelijker gemaakt kan worden voor schillende natuurbezoekers.

Woningcorporatie WBO – Leefbaarheid woonwijken

Iedere woonwijk is verschillend en daarmee ook de kwaliteiten en uitdagingen. Voor WBO wonen hebben wij advies uitgebracht hoe 3 verschillende woonwijken kunnen worden verbeterd.