Zoeken
Inzicht in hoe de bebouwde omgeving het gedrag van mensen beïnvloedt
Hiermee kun je beleids- en ontwerpkeuzes maken om ruimten af te stemmen op de behoeften van mensen.
Inzicht in hoe de bebouwde omgeving het gedrag van mensen beïnvloedt
Hiermee kun je beleids- en ontwerpkeuzes maken om ruimten af te stemmen op de behoeften van mensen.
Inzicht in hoe de bebouwde omgeving het gedrag van mensen beïnvloedt
Hiermee kun je beleids- en ontwerpkeuzes maken om ruimten af te stemmen op de behoeften van mensen.
Inzicht in hoe de bebouwde omgeving het gedrag van mensen beïnvloedt
Hiermee kun je beleids- en ontwerpkeuzes maken om ruimten af te stemmen op de behoeften van mensen.
Inzicht in hoe de bebouwde omgeving het gedrag van mensen beïnvloedt
Hiermee kun je beleids- en ontwerpkeuzes maken om ruimten af te stemmen op de behoeften van mensen.

De Omgevingspsycholoog legt uit hoe de bebouwde omgeving gedrag van mensen beïnvloedt. We doen onderzoek naar eindgebruikers en ruimten en vertalen resultaten in visies, strategieën of advies. Daarbij maken we gebruik van kennis en methoden uit omgevingspsychologie. Zo maken we bebouwde omgevingen gezonder, prettiger en leuker om in te verblijven.

Wat doet de Omgevingspsycholoog?

Met een visie op ruimtegebruik benoemen we voor je welk gedrag en welke ervaring wenselijk zijn in een ruimte. 

Met een quickscan geven we je een beargumenteerd overzicht van ruimtelijke onderwerpen die bijdragen aan gedrag en ervaring in een gebouw of gebied.

In een aanbesteding adviseren we inschrijvende partijen welke ontwerpkeuzes bijdragen aan gedrags- en ervaringsdoelen van de aanbesteder.

In een co-creatieproject betrekken we voor jou eindgebruikers bij het plannen en ontwerpen van het bouw- of ontwikkeltraject.

Met gebruikersonderzoek verzamelen we voor jou data over gedrag, ervaringen en behoeften van mensen in ruimten.

Artikelen over toepassingen van omgevingspsychologie: