Wij adviseren hoe je ruimten ontwerpt voor de behoeften van mensen

Wat zijn een adviesbureau, werkzaam voor ontwerpers, ontwikkelaars en de publieke sector. We adviseren hoe met de inrichting van gebouwen, steden en landschappen de ervaring van mensen kan worden beïnvloed. Dit doen we door gebruik te maken van kennis en methoden uit omgevingspsychologie. Hiermee proberen we omgevingen gezonder, prettiger en leuker te maken om in te verblijven.

Openbare ruimte en gedrag

We inventariseren voor je de invloed van de openbare ruimte op activiteiten, ervaringen en belevenissen van mensen. We ontwikkelen strategieën en maken stedenbouwkundig- en interieurontwerp.

Duidelijke uitvoerbare resultaten

Met stroomlijnen brengen we concreet houvast in hoe gedrag verloopt in de openbare ruimte. Stroomlijnen bestaan uit looproutes, handelingen, beslispunten en scenario's. Door met stroomlijnen te werken kunnen we wolligheid vermijden.

Deskundig en onderbouwd

De inzichten uit duizenden omgevingspsychologische artikelen worden ingezet voor jouw uitdaging. Ook hebben we eigen instrumenten, methoden en technieken ontwikkeld. Daardoor kunnen we ons werk verankeren in de wetenschap.

Actief opdrachtgeverschap

We versterken je kennis, betrekken je bij het proces en geven je invloed op het eindresultaat. Hiermee proberen we je in staat te stellen om straks goed uit te kunnen leggen waarom een oplossing werkt en hoe deze tot stand is gekomen.

Kennisplatvorm: laatste toevoegingen

Portfolio: Vijf recent uitgevoerde opdrachten

Provincie Drenthe – QuickScan Koloniën van Weldadigheid

De provincie Drenthe wil de recreatieve infrastructuur van de Koloniën van Weldadigheid versterken. Daarom hebben wij een QuickScan uitgevoerd van het gebied. Het doel hiervan was: Inzicht krijgen in hoe het gebied...

Landschap Overijssel – Visie op beleving

Voor Landschap Overijssel hebben we een visie op beleving opgesteld. In deze visie wordt benoemt wat beleving is, hoe het in het Landschap van Overijssel tot uiting komt en hoe Landschap Overijssels keuzes maakt tussen...

AM Vastgoed – Aanbesteding Het Dorp Arnhem

AM Vastgoed deed mee in de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling Het Drop in Arnhem. Voor AM Vastgoed hebben we de visie op thema’s als Healthy Environment en Sociale Duurzaamheid uitgewerkt in tekst en beeld...