Sinds 2012 richten we met behulp van omgevingspsychologie de openbare ruimte in voor de behoeften en verlangens van mensen

We zijn een interdisciplinair ontwerp en onderzoeksbureau werkzaam voor ontwikkelaars en de publieke sector. We maken gebruikerservaringen door gebouwen, steden en landschappen af te stemmen op ruimtelijke behoeften van mensen. Hiermee proberen we om stedelijke omgevingen en landschappen gezonder, prettiger en leuker te maken om in te verblijven.

Openbare ruimte en gedrag

We inventariseren voor je de invloed van de openbare ruimte op activiteiten, ervaringen en belevenissen van mensen. We ontwikkelen strategieën en maken stedenbouwkundig- en interieurontwerp.

Duidelijke uitvoerbare resultaten

Met stroomlijnen brengen we concreet houvast in hoe gedrag verloopt in de openbare ruimte. Stroomlijnen bestaan uit looproutes, handelingen, beslispunten en scenario's. Door met stroomlijnen te werken kunnen we wolligheid vermijden.

Deskundig en onderbouwd

De inzichten uit duizenden omgevingspsychologische artikelen worden ingezet voor jouw uitdaging. Ook hebben we eigen instrumenten, methoden en technieken ontwikkeld. Daardoor kunnen we ons werk verankeren in de wetenschap.

Actief opdrachtgeverschap

We versterken je kennis, betrekken je bij het proces en geven je invloed op het eindresultaat. Hiermee proberen we je in staat te stellen om straks goed uit te kunnen leggen waarom een oplossing werkt en hoe deze tot stand is gekomen.

Kennisplatvorm: laatste toevoegingen

Portfolio: Vijf recent uitgevoerde opdrachten