In een aanbesteding adviseren we inschrijvende partijen welke ontwerpkeuzes bijdragen aan gedrags- en ervaringsdoelen van de aanbesteder. Dit zijn bijvoorbeeld bevorderen van ontmoeten, vergroten van veiligheidsbeleving of versterken van identiteit. Ook kunnen we feedback geven op ontwerpen, een visie op ervarings- en gedragsdoelen formuleren en concepten ontwikkelen die hieraan bijdragen.

Aanbestedingen & omgevingspsychologie

Wat is de waarde van omgevingspsychologie in een aanbesteding?

We adviseren je welke ontwerpkeuzes bijdragen aan het bereiken van de gedrags- en ervaringsdoelen van een aanbesteder. Hierdoor kun je een aanbod formuleren wat aansluit op de beoordelingscriteria. Dit vergroot de kans op gunning van de opdracht.

Meer weten? Stuur ons een berichtje. We bespreken dan de doelen van de uitvraag en of wij jouw organisatie kunnen ondersteunen met het ontwikkelen van een inschrijving.

We schrijven teksten waarin we op basis van wetenschappelijke inzichten beargumenteren waarom de ontwerpkeuzes bijdragen aan gedrags- en ervaringsdoelen. Hierdoor snapt de aanbesteder hoe keuzes bijdragen aan haar doelen.

Voor welke thema’s kun je ons inzetten in een aanbesteding?

Je kunt ons vragen voor onderwerpen waarin een relatie tussen ruimte en gedrag of ervaring centraal staat. In eerdere aanbestedingen hebben we gewerkt aan de volgende onderwerpen:

 • Gezond gedrag, healthy environment
 • Ontmoeten, leefbaarheid, sociale cohesie, sociale duurzaamheid
 • Sociale veiligheid, veiligheidsbeleving
 • Co-creatie, participatie, inspraak, place making
 • Natuurbeleving
 • (Deel-)mobiliteit, bereikbaarheid
 • Gezamenlijk ruimte beheer, overlastbeperking

Waarvoor kun je ons inzetten bij een aanbesteding?

Wij adviseren aanbestedingsteams over de consequenties van ontwerpkeuzes voor het gedrag en ervaring van mensen. Dit doen we met:

 • Ontwerpfeedback; we beoordelen ontwerpvoorstellen op het effect op gedrag en ervaring van toekomstige eindgebruikers. We beargumenteren onze feedback en doen voorstellen ter verbetering.

We beargumenteren onze feedback op basis van inzichten uit wetenschappelijke literatuur.

 • Gebruikersonderzoek; we voeren een onderzoek uit naar de behoeften toekomstige gebruikers van het project. Bijvoorbeeld met een vragenlijst of interviews. Met de resultaten kunnen we gerichter ontwerpkeuzes maken en deze beargumenteren in de inschrijving.
 • Vragen inlichtingenronde; we formuleren vragen over de context van gedrags- en ervaringsdoelen van de aanbesteder. Met de antwoorden kunnen projectteams een betere inschrijving formuleren wat aansluit bij de doelen van de aanbesteder.
 • Concept-ontwikkeling; op basis van wetenschappelijke inzichten en eerdere projecten ontwikkelen we ruimtelijke concepten die bijdragen aan het gewenste gedrag of ervaring.

Daarnaast worden we ook ingezet voor:

 • Onderbouwing van ontwerpkeuzes of plan; we schrijven een tekst die onderbouwt waarom ontwerpkeuzes of een plan bijdragen aan gedrag of ervaring.
 • Review van het aanbod; we lezen mee in het inschrijfdocument en doen voorstellen ter verbetering van de tekst en afbeeldingen.
 • Presentatie; we leggen in een presentatie aan de opdrachtgever uit hoe het ontwerp of plan bijdraagt aan gedrags- en ervaringsdoelen.

Onze ervaring met aanbestedingen

We werken samen in aanbestedingstrajecten met:

 • Lont – bouwbedrijf
 • Dura Vermeer – bouwbedrijf
 • Heijmans – bouwbedrijf
 • BAM – bouwbedrijf
 • Being – ontwikkelaar
 • AM Vastgoed – ontwikkelaar
 • Slokker Vastgoed – ontwikkelaar
 • Ooijevaar – bouwbedrijf
 • Explorius – ontwikkelaar
 • Vorm – ontwikkelaar
 • Geveke – bouwbedrijf
 • TWA – architecten
 • JHK – architecten
 • Stramien – ontwerpbureau

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over omgevingspsychologie in aanbestedingen? Of een andere toepassing van omgevingspsychologie? Stuur ons een bericht, we ontmoeten graag mensen om over het vakgebied te praten.