Hoe kan de openbare ruimte spelen van kinderen bevorderen?

Kinderen vinden spelen leuk en spelen hangt sterk samen met de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. Wetenschappers onderscheiden 5 soorten van spelen: fysiek spel, spelen met objecten, symbolisch spel, doen alsof en spellen met regels. Ieder van deze vormen staat op verschillende manieren in relatie met de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen.

Hoe draagt het ontwerp van ruimtes bij aan de ervaring van gastvrijheid?

Gastvrijheid beschrijft de door een bezoeker ervaren kwaliteit van de relatie tussen de bezoeker en een ontvangende organisatie. De ervaren kwaliteit wordt beïnvloed door de interactie die plaatsvindt tussen bezoeker en personeel van de organisatie. Ook het ontwerp en de inrichting van de fysieke ruimte van de organisatie beïnvloeden de ervaren gastvrijheid. Direct door in te spelen op ruimtelijke behoeftes van bezoeker en indirect door de interactie tussen bezoeker en personeel te faciliteren.

In dit artikel verkennen we welke fysieke aspecten kunnen bijdragen aan gastvrijheid.

ROC Amsterdam Zuidoost – herinrichting plein

We hebben een gebruikersonderzoek uitgevoerd naar de het gebruik en beleving van het plein door studenten en docenten van MBO College Zuidoost. Deze inzichten hebben we gebruikt om feedback op het ontwerp van het plein te geven. Hierdoor sluit het nieuwe ontwerp goed aan op de behoeften van studenten en docenten. Wat wil het ROC […]

Gemeente Utrecht – Bewegwijzering parkeergarage Berlijnplein

Voor de gemeente Utrecht hebben we een wayfindingstrategie ontwikkeld die automobilisten helpt gemakkelijk de weg te vinden in de parkeergarage. Op basis hiervan hebben we bewegwijzering ontworpen die het ontwerp van het gebouw versterkt. Dit project hebben we in samenwerking met Braining the Future uitgevoerd.

Hoe kunnen we de ervaren fietsveiligheid op dit kruispunt verhogen?

Afgelopen week hebben we verkeerskundig adviesbureau XTNT geholpen met het analyseren van de verkeerssituatie. Fietsers gaven aan zich soms onveilig te voelen. Een interessant vraagstuk en ook leuk om te merken dat de vakgebieden verkeerskunde, verkeerspsychologie en omgevingspsychologie er goed aanvullen.

Workshop natuurbeleving 10 oktober

Op 10 oktober organiseren wij een workshop over natuurbeleving. De workshop geeft u inzicht in hoe natuurbeleving van natuurgebied(en) kan verhogen door ingrepen in het ontwerp en inrichting van het natuurgebied.