Provincie Drenthe – QuickScan Koloniën van Weldadigheid

De provincie Drenthe wil de recreatieve infrastructuur van de Koloniën van Weldadigheid versterken. Daarom hebben wij een QuickScan uitgevoerd van het gebied. Het doel hiervan was: Inzicht krijgen in hoe het gebied wordt beleefd door recreanten. Benoemen waar praktische verbetermogelijkheden liggen. Ideeën ontwikkelen voor beleid en strategie op beleving.

Landschap Overijssel – Visie op beleving

Voor Landschap Overijssel hebben we een visie op beleving opgesteld. In deze visie wordt benoemt wat beleving is, hoe het in het Landschap van Overijssel tot uiting komt en hoe Landschap Overijssels keuzes maakt tussen haar andere doelen en belevingsdoelen. De visie hebben we opgesteld op basis van verschillende bijeenkomsten met alle medewerkers.

Hoe stimuleren we bewoners hun afval te scheiden?

Het succes van een afval-inzamelsysteem valt of staat met hoe goed bewoners hun afval scheiden. We hebben de gemeente Amsterdam geholpen door ruimtelijke factoren te benoemen die bijdragen aan het scheiden van afval.

Gemeente Midden Delfland – wayfindingstrategie

Voor de gemeente Midden Delfland hebben we een wayfindingstrategie ontwikkeld die bezoekers helpt gemakkelijk de weg te vinden in het gemeentehuis. Op basis hiervan hebben we bewegwijzering ontworpen die het bijzondere ontwerp van het gebouw versterkt. We begeleiden de gemeente nu in de uitvoer van het produceren en bevestigen van de bewegwijzering.

AM Vastgoed – Aanbesteding Het Dorp Arnhem

AM Vastgoed deed mee in de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling Het Drop in Arnhem. Voor AM Vastgoed hebben we de visie op thema’s als Healthy Environment en Sociale Duurzaamheid uitgewerkt in tekst en beeld. Ook hebben we vanuit deze visie feedback gegeven op de gemaakte ontwerpen voor het gebied.

Regio Zuidoost Friesland – visie ruimtelijk ontvangst recreanten

De vijf gemeenten uit Zuidoost Friesland willen hun gebied aantrekkelijker maken voor toeristen. Wij hebben de gemeenten geholpen door een Visie Ruimtelijk Ontvangst uit te werken. We beschrijven hierin hoe de inrichting van de ruimte zo goed mogelijk kan bijdragen aan een gastvrij ontvangst van toeristen in Zuidoost Friesland. Toeristen worden tijdens hun reis begeleid […]

ROC Amsterdam Zuidoost – huisvestingsvisie

Voor ROC Amsterdam locatie Zuidoost hebben we inzichten verzameld over hoe leerlingen en docenten het gebouw idealiter willen gebruiken. Hiervoor hebben we 5 inspiratiesessies georganiseerd, waarbij we met leerlingen en docenten in discussie gingen over de toekomst van huisvesting. De inzichten hebben we gebundeld en in een beknopt document opgeleverd aan het ROC. Deze inzichten […]

Gemeente Vlieland – woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum de Uiterton op Vlieland wordt gesloopt en daarvoor komt een nieuw woonzorgconcept. In opdracht van TWA architecten, de ontwerper van het nieuwe woonzorgconcept, hebben wij feedback van eindgebruikers verzameld en feedback op de ontwerpen gegeven. Hiermee kon TWA architecten haar ontwerp optimaliseren zodat het zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de […]