Fastned – veiligheidsbeleving laadstations

Voor Fastned hebben we geanalyseerd hoe de inrichting van laadstations en de directe omgeving kan bijdragen aan de ervaring van veiligheidsbeleving. Daarbij was het verzoek om een vergelijkingsanalyse te maken tussen de sociale veiligheidsbeleving van onbemande laadstations (huidige situatie) en bemande laadstations.

It Fryske Gea – Beleving natuurgebieden IJsselmeerkust

Voor It Fryske Gea heeft Omgevingspsycholoog de natuurbeleving van het gebied in kaart gebracht. Op basis van bezoekersprofielen zijn voorstellen gedaan om de inrichting en het ontwerp van de natuurgebieden beter te doen aansluiten op de behoefte van bezoekers.

Provincie Gelderland – N788 Gedragsverandering

We ontwikkelden ruimtelijke concepten voor de N788 die er aan bijdragen dat automobilisten zich beter aan de snelheidslimiet houden, hun aandacht op de weg houden en een grotere volgafstand aanhouden.