Provincie Drenthe – QuickScan Koloniën van Weldadigheid

De provincie Drenthe wil de recreatieve infrastructuur van de Koloniën van Weldadigheid versterken. Daarom hebben wij een QuickScan uitgevoerd van het gebied. Het doel hiervan was: Inzicht krijgen in hoe het gebied wordt beleefd door recreanten. Benoemen waar praktische verbetermogelijkheden liggen. Ideeën ontwikkelen voor beleid en strategie op beleving.