Psychologie van spelen

Co-creatie met eindgebruikers

In een co-creatieproject betrekken we voor jou eindgebruikers bij het plannen en ontwerpen van het bouw- of ontwikkeltraject. Eindgebruikers zijn bijvoorbeeld bewoners, medewerkers of bezoekers. Het doel van co-creatie is dat aanpassingen in de ruimte zo goed mogelijk worden afgestemd op de behoeften van eindgebruikers.

Wat is de waarde van co-creatie?

Co-creatie biedt drie waarden voor jouw bouw- of ontwikkeltraject:

 • Effectiviteit: we vergroten de kans dat we ontwerpkeuzes maken die bijdragen aan de tevredenheid en behoeften van eindgebruikers. Dit doen samen met deelnemers gebruikersonderzoek te interpreteren en op basis van de feedback en keuzes van de deelnemers ontwerpkeuzes te maken.
 • Democratie: mensen ervaren controle als ze mogen meebeslissen. Aanpassingen in de leef- of werkomgeving van mensen kunnen grote impact hebben op hun gedrag en ervaring. Dit kunnen ze als frustrerend of bedreigend ervaren. Een ervaring van controle vermindert deze negatieve ervaringen en vergroot de kans op acceptatie van veranderingen.
 • Saamhorigheid: het samenwerken aan gezamenlijk doel, een ruimte, bevordert een gevoel van saamhorigheid tussen mensen. We stimuleren deelnemers om te luisteren naar ruimtelijke behoeften van elkaar en eindgebruikers. 

Welke thema’s zijn geschikt voor co-creatie?

Je kunt ons vragen voor onderwerpen waarin een relatie tussen ruimte en gedrag of ervaring centraal staat. In eerdere co-creatieprojecten hebben we gewerkt aan de volgende thema’s:

 • Leefbaarheid, ontmoeten, sociale cohesie
 • Ontvangst, gastvrijheid, identiteit
 • Veiligheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid 
 • Gezamenlijk ruimtegebruik, activiteit gerelateerd werken
 • Gedragsverandering
 • Overlastbeperking
 • Ontwerp van binnen- en buitenruimte

Hoe pakken we co-creatie met eindgebruikers aan?

Ieder co-creatieproces is maatwerk en organiseren we op een manier die past bij de context van de ruimte die moet worden aangepast. De volgende aspecten kenmerken onze co-creatie projecten:

 • De deelnemers aan het co-creatieproces maken zoveel mogelijk de keuzes. Bijvoorbeeld over welke concepten, sferen of functionaliteiten wenselijk zijn. Het ontwerp wordt gemaakt door ontwerpers, hierop geven de deelnemers feedback. Wij begeleiden dit co-creatieproces, voeden het proces met data van en kennis over de ervaring en gebruik van ruimtes en begeleiden de deelnemers in het maken van keuzes.
 • Bij de start van het project bespreken we met je binnen welke kaders de deelnemers de vrijheid krijgen om keuzes te maken. Deze kaders communiceren we duidelijk naar de deelnemers.
 • We werken op basis van data over ervaring en gedrag in de ruimte. Met deze manier van werken kunnen deelnemers uitspraken doen over het onderwerp en keuzes maken op basis van data, in plaats op basis van anekdotes of sterke meningen.
 • We stemmen als de deelnemers keuzes moeten maken uit verschillende opties. Stemmen wordt door deelnemers als toegankelijk ervaren, iedere deelnemer heeft direct invloed op de keuze. Daardoor wordt het resultaat geaccepteerd en ontstaat er voor jouw organisatie mandaat om de ontwerpkeuzes uit te voeren.
 • We zorgen dat de concepten en ontwerpvoorstellen gemakkelijk te begrijpen zijn voor deelnemers. Dit vergroot de kans op bruikbare feedback. Hiervoor maken we visualisaties, 3D-renderingen of mock-up’s (een replica van de plattegrond of ruimte op ware grootte). 

We kunnen een co-creatie proces zowel op een fysieke locatie uitvoeren, als digitaal.

Wat krijg je van ons?

We documenteren het proces en de gemaakte keuzes. We verduidelijken het document met plattegronden, illustraties en foto’s. Het document geeft ook inzicht in de werkzame psychologische mechanismen. Dit leveren we op in een grafisch aantrekkelijk opgemaakt document. Het document kan gebruikt worden om openbaar te delen.

Onze ervaring met co-creatie

We hebben eerder co-creatie projecten uitgevoerd voor:

 • DJI
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Deventer
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Maassluis
 • Gemeente Brummen
 • Gemeente Vlieland
 • Zorginstelling de Zellingen
 • ROC Amsterdam
 • Graafschap College
 • Universiteit Twente
 • Landschap Overijssel
 • Raedthuys Groep

Meer weten?

Stuur ons een email. We bespreken dan de doelen van jouw project en onderzoeken of co-creatie een geschikt instrument is om toe te passen.

captcha