Wij bouwen gebruikerservaringen

Met deze gebruikerservaringen helpen we onze klanten met het verbeteren van beleving en het functioneren van ruimtes. We realiseren gebruikerservaringen door ruimte aan te laten sluiten op de behoeften van mensen. In onze aanpak combineren we kennis en vaardigheden van wetenschap, ontwerpen en eindgebruikers. Hieronder lees je op welke manieren wij onze klanten helpen.

1. Focus op mensen

Als je met ons samenwerkt, helpen wij je focussen op de psychologische behoeftes van eindgebruikers. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat beleving en gedrag van mensen continue wordt beïnvloed door de fysieke ruimte. Hoe goed een ruimte is afgestemd op de psychologische behoeftes van mensen, beïnvloedt daarmee de kwaliteit van het verblijf en functioneren in een ruimte. Bij Omgevingspsycholoog specialiseren wij ons in deze relatie tussen ruimte en mens. Deze mens-ruimte relatie staat centraal in al ons werk.

Hierdoor kunnen wij onze klanten helpen begrijpen:

  • Hoe de belevingswereld van mensen werkt.
  • Welke gevolgen ruimtelijke keuzes hebben voor beleving en gedrag.
  • Welke ambities zij stellen voor beleving en gedrag in hun ruimte.

2. Onderbouwde ontwerpkeuzes

De ontwerpkeuzes die onze klanten maken, hebben grote gevolgen voor beleving en gedrag. Daarom helpen wij onze klanten met nadenken over de complexe relatie tussen ruimte, beleving en gedrag. Wij verzamelen de argumenten voor verschillende opties, maken deze inzichtelijk en brengen daarmee discussies terug tot de kern. Dit doen we door altijd te redeneren vanuit de behoefte van eindgebruikers. Hierdoor zijn onze klanten in staat om ontwerpkeuzes te maken die leiden tot het verbeteren van beleving en het functioneren van ruimtes.

3. Psychologische oorzaken beleving & gedrag

Wil je de beleving van ruimtes verbeteren of een gedragsverandering in een ruimte realiseren? Wij identificeren psychologische oorzaken die beleving en gedrag verklaren en helpen je met kiezen van een effectieve aanpak. Dit doen we door een evidence based benadering toe te passen. We beoordelen ruimtes op variabelen waarvan experimenteel is aangetoond dat deze beleving of gedrag beïnvloeden. Daarnaast gaan we wetenschappelijk te werk in het verzamelen van gebruikerservaringen en gedragsdata. Uit deze drie vormen van informatie leiden we oorzaken af die ons in staat stellen beleving en gedrag in de ruimte te verklaren.

Deze relatie tussen ruimte, beleving en gedrag maken we inzichtelijk, zodat onze klanten begrijpen wat de sterke en zwakke punten van hun ruimte zijn. Op basis hiervan ontwikkelen we oplossingsstrategieën om beleving te verbeteren of problemen te verhelpen.

4. Praktische oplossingen

Wij ontwikkelen strategieën om beleving te realiseren of een probleem te verhelpen. Dit doen we door in te spelen op psychologische oorzaken van beleving en gedrag. Deze identificeren we met wetenschappelijk onderzoek en methoden. Hiermee passen we een evidence based design benadering toe. Door uit te gaan van deze psychologische mechanisme, ontwikkelen we strategieën die écht bijdragen aan het verbeteren van beleving of gedragsverandering.

Iedere strategie vertalen we in meerdere concrete oplossingen die verschillen in kosten en effectiviteit. Onze klanten kiezen hieruit oplossingen die passen bij hun ambities en budget.

5. Visie- en planvorming

De meerwaarde van onze aanpak is het grootst als de oplossingen op elkaar zijn afgestemd. Daarom ontwikkelen wij voor hen ruimtelijke visies en plannen op basis van beleving- en gedragsonderzoek. Hierin bundelen we oplossingsstrategieën voor meerdere ruimtes of gebieden. We benoemen hierin bijvoorbeeld:

  • Welke ruimtes geschikt zijn voor welke groepen eindgebruikers,
  • Hoe ruimtes kunnen voorzien in behoeftes van verschillende groepen eindgebruikers of
  • Hoe verschillende groepen eindgebruikers gezamenlijk gebruik kunnen maken van dezelfde ruimte.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Loading