Zoeken

Wat doet de Omgevingspsycholoog?

Met een visie op ruimtegebruik benoemen we voor je welk gedrag en welke ervaring wenselijk zijn in een ruimte. 

Met een quickscan geven we je een beargumenteerd overzicht van ruimtelijke onderwerpen die bijdragen aan gedrag en ervaring in een gebouw of gebied.

In een aanbesteding adviseren we inschrijvende partijen welke ontwerpkeuzes bijdragen aan gedrags- en ervaringsdoelen van de aanbesteder.

In een co-creatieproject betrekken we voor jou eindgebruikers bij het plannen en ontwerpen van het bouw- of ontwikkeltraject.

Met gebruikersonderzoek verzamelen we voor jou data over gedrag, ervaringen en behoeften van mensen in ruimten.