Zoeken
Extraverte en introverte medewerkers verschillen in hun behoefte aan contact met andere mensen. Op kantoor zie je dit terug in hoe comfortabel ze zich voelen in een drukke omgeving, de manier waarop mensen een kantoor inrichten, de verschillende decoratie die ze ophangen en de manieren waarop ze zich concentreren. Door deze verschillen te erkennen en er bewust mee om te gaan, kun je voor je medewerkers een prettigere werkomgeving creëren.

Extraverte en introverte werknemers verschillen in beleving van kantoor

Verschillende persoonlijkheid

Medewerkers verschillen van elkaar in hun persoonlijkheid. Dit merk je in aan hun gedrag, gevoelens en gedachten. Extraversie (vs. introversie) is een persoonlijkheidstrek die interessant is op kantoor, omdat deze aangeeft in hoeverre mensen op anderen gericht zijn. Iets wat op kantoor van belang is aangezien je daar vaak (samen) werkt met anderen.

Extravert vs. introvert

Kort door de bocht kun je stellen dat extraverte mensen meer praten, socialer, avontuurlijker en meer open zijn. Introverte mensen, daarentegen, zijn meer stil, afgezonderd, behouden en gereserveerd(1).

Effect van kantoor verschilt per persoonlijkheid

In een hoge drukpan als kantoor, waar je vaak met veel medewerkers bij elkaar zit, maakt het dus nog al uit hoe je omgaat met deze verschillende type mensen: de werkomgeving beïnvloedt hun werkprestaties op verschillende manieren, afhankelijk van het type persoonlijkheid. Ook het effect dat de inrichting van je kantoor heeft op medewerkers, verschilt tussen introverte en extraverte mensen.
Door hier bewust mee om te gaan op kantoor kun je werktevredenheid en onderling begrip bevorderen. De vraag is dan: hoe verschillen extraverte en introverte werknemers van elkaar in de beleving van kantoor?

Behoefte aan contact

Grofweg kun je stellen dat extraverte mensen op zoek zijn naar contact met andere mensen, introverte mensen juist niet. Hoe medewerkers reageren op de kantooromgeving, hangt dus af van deze behoefte. Hieronder volgen een aantal manieren waarop je dit op de werkvloer terug ziet.

Extravert heeft kleinere persoonlijke ruimte

Extraverte mensen hebben behoefte aan mensen rond om hen. Niet verwonderlijk is de persoonlijke ruimte van extraverte mensen is kleiner dan die van introverte (Cook, 1970; Mehrabian & Diamond, 1971). Anders gezegd, mensen die hoog scoren op ‘sociability’ (letterlijk: gezelligheid) vinden het fijner om fysiek dichter bij elkaar te staan dan meer gereserveerde mensen (Altman, 1975).

Introvert ervaart meer stress bij drukte

mensen die dicht op elkaar staan zorgen voor stressDaardoor hebben ‘sociable’ mensen minder moeite met drukte (of crowding) dan medewerkers die hier lager op scoren; zij zullen eerder stress van drukt ondervinden (Miller et al., 1981). Je ziet dit terug in het gedrag van medewerkers: extraverte mensen blijven langer hangen op plekken waar het druk is (Eddy & Sinnett, 1973), denk bijvoorbeeld aan de koffiehoek of het bedrijfsrestaurant.

Persoonlijke ruimte waarborgen

Medewerkers hebben verschillende manieren om hun behoeftes aan contact te voeden. Zo zijn ‘gesloten’ professoren meer geneigd om hun bureau op kantoor zo te plaatsen dat deze tussen hen en bezoekers in staat. ‘Open’ professoren zetten hun bureau vaker schuin tegen de muur zodat er geen barrière is tussen de professoren en bezoekers (McElroy et al., 1983).

Bevorderen of voorkomen van interactie

Uit onderzoek van Gosling (2008) blijkt dat extraverte mensen proberen hun kantoor zo in te richten dat anderen er willen blijven hangen. Deze kantoren worden als gedecoreerd, vrolijk en uitnodigend beoordeeld door bezoekers. Bij hen mag je dan ook een snoeppot en een open deur verwachten. Introverte mensen zitten helemaal niet te wachten op aanloop van anderen. Sta daarom niet gek te kijken als je harde stoel en kale muren tegen komt.

Inrichting van huizen

de hoeveelheid aan stoelen per vierkante meter afhankelijk van persoonlijkheidJe ziet dit ook terug in de manier waarop extraverte en introverte mensen hun huiskamers inrichten. ‘Sociable’ mensen hebben meer zitplekken per vierkante meter in de ruimtes waar ontspannen wordt, dan minder ‘sociable’ mensen. Ook hebben ze meer banken (waar je dicht op elkaar kunt zitten) dan stoelen (waarop je geïsoleerd zit). Overigens zijn deze bevindingen sterker bij vrouwen dan bij mannen (Osborn, 1988)

Geef je mensen de keuze, dan kiezen mensen met een ‘warme’ persoonlijkheid er voor om stoelen dichter bij de andere persoon te plaatsen dan mensen met een ‘koele’ persoonlijkheid (Gifford, 1982). Bovendien zie je bij extraverte mensen minder vaak obstakels, zoals planten of kasten, tussen de meubels staan, dit belemmert namelijk interactie (Augustin, 2009).

Zou je ‘sociable’ personen de keuze geven, dan kiezen ze een huis dat de interactie maximaal bevordert (Gifford, 2007 p. 264). Je ziet dit ook terug in de keuze van studenten voor studentenhuizen (Switzer & Taylor, 1983).

(Of deze bevindingen uit bovenstaande alinea’s één op één te kopiëren zijn naar een kantoor omgeving, hangt af hoeveel invloed een medewerker heeft op de inrichting van zijn kantoor.)

Decoratie in kamers

Je ziet ook verschillen tussen extraverte van introverte medewerkers in de foto’s die ze gebruiken op kantoor (Gosling, 2008). Waar je bij extraverte mensen vooral foto’s van mensen zult vinden, zie je bij introverte mensen vaker foto’s van natuurlandschappen of stillevens. En als er bij introverte mensen dan mensen op de foto staan, dan staan ze er vaak erg rustig op.

Extraverte mensen hebben stimulans nodig om te kunnen concentreren

Last but not least, persoonlijkheid heeft ook invloed op hoe medewerkers zich kunnen concentreren. Extraverte mensen hebben moeite met het negeren oogcontact, waardoor ze snel een praatje zullen aanknopen (Augustin, 2009). Zij hebben daarom meer behoefte aan isolatie, maar biedt in die isolatie wel genoeg stimulans, anders gaan ze daar naar op zoek.

Daar waar radio programma’s introverte mensen afleiden, bieden ze extraverte mensen de stimulering die ze nodig hebben om te kunnen focussen. 50% van de extraverte mensen geeft aan naar muziek te luisteren in vergelijking met ‘slechts’ 25% van introverte mensen (Daoussis & McKelvie, 1986). Hoewel de resultaten niet altijd eenduidig zijn, is er onderzoek dat aantoont dat extraverte mensen beter presteren met muziek (bijv. Furnham & Bradley, 1997, Furnham & Strbac; 2002).

Je ziet de verschillende manieren van concentreren ook terug in de plek waar studenten in de bibliotheek gaan zitten: waar introverte mensen zich meer afzonderen, vindt je extraverte mensen meer terug in de rumoerige delen (Campbell & Hawley, 1982).

Akoestiek en communicatie

De verminderde behoefte aan communicatie met anderen, maakt dat introverte mensen meer last hebben van slechte akoestiek dan extraverte mensen (Julian Treasure). Ze moeten zich nu nog meer inspannen om te kunnen communiceren. Introverte mensen hebben dan ook vaker dan extraverte mensen de voorkeur om geluid van anderen te blokkeren (Augustin, 2009).

Conclusie

Als je weet wie je medewerkers zijn en vooral wat voor persoonlijkheid ze hebben, kun je voor hen gemakkelijker en gerichter een fijne werkplek creëren. Houdt hierbij in het achterhoofd, heeft de persoon behoefte aan veel contact met anderen of juist niet? Door hier rekening mee te houden met de inrichting van het gebouw, kun je gebruik maken van ieders persoonlijke krachten.

Let wel, het vergt wel wat flexibiliteit van een organisatie. Een one-size-fits-all aanpak werkt niet, immers, medewerkers verschillen in hun behoeftes. Het gevaar zit hem er in dat als je iedereen gelijk behandeld, dat je altijd een groep ‘benadeeld’. Een voorbeeld hiervan zijn de kantoortuinen, extraverte medewerkers lijken daar, geredeneerd op bovenstaand onderzoek, beter op te reageren dan hun introverte collega’s.

(1) Hoewel het onderscheid tussen extraversie en introversie redelijk duidelijk lijkt, worden er binnen de psychologie nog een hoop verschillende ‘definities’ gebruikt die veel raakvlakken hebben met extraversie – introversie. Soms gaat het over een definitie die min of meer hetzelfde bedoeld, bijvoorbeeld een warme of koude persoonlijkheid. Soms gaat het over een onderdeel van extraversie – introversie, bijvoorbeeld of iemand open of gesloten is. Hoewel het theoretisch niet helemaal klopt, veeg ik die verschillende definities voor het leesgemak even op één hoop.

Eén reactie

  1. Ik moet een beetje lachen. Bij mij, op een ministerie, geldt wel ‘one size fits all’ want we zijn namelijk aan het flexwerken.Voor mij als introvert een absolute modieuze hel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *