Met gebruikersonderzoek verzamelen we voor jou data over gedrag, ervaringen en behoeften van mensen in ruimten. Bijvoorbeeld hoe veilig mensen zich voelen, waar in de ruimte ze zich oriënteren of welke activiteiten ze belangrijk vinden. De data die we voor je verzamelen geeft inzicht in hoe een ruimte gebruikt wordt en kan gebruikt worden om te voorspellen hoe een ruimte gebruikt gaat worden.

Gebruikersonderzoek

Wat is de waarde van gebruikersonderzoek?

Met deze inzicht hoe een ruimte gebruikt wordt, kunnen wij voor je beargumenteren welke ontwerpkeuzes impact hebben op ervaring en beleving en welke investeringen zinvol zijn voor mensen. Het gebruikersonderzoek helpt je daardoor om beter te kunnen sturen op het realiseren van gedrags- en ervaring doelen van het bouw of ontwikkelproject. Daardoor stijgt de return on investment van het project. 

Geïnteresseerd? Stuur ons een berichtje. We bespreken dan jouw vraag en onderzoeken of gebruikersonderzoek een geschikt instrument is om deze vraag te beantwoorden.

Hoe pakken we gebruikersonderzoek aan?

We stellen een onderzoeksvraag op en bepalen de onderzoeksopzet. Dit doen we op basis van de functie van de ruimte, het gewenste gedrag of ervaring in de ruimte en de fase van het ontwerpproces waarin de data benodigd is. 

We maken gebruik van drie typen onderzoeksmethoden:

Tijdens visievorming, bijvoorbeeld, is inzicht nodig in de behoeften van eindgebruikers. Tijdens het het voorlopig ontwerp is inzicht nodig in feedback op het ontwerp.

 • Zelfrapportage: we vragen eindgebruikers naar hun gedrag, ervaringen, meningen en behoeften. Dit doen we met vragenlijsten, interviews en focusgroepen. Deze vorm van onderzoek is geschikt om inzichten te verzamelen in hoe mensen een ruimte ervaren, wensen te gebruiken en wat ze zich daarvan herinneren.
 • Observatie: we observeren, tracken en tellen het gedrag van mensen. Afhankelijk van het budget tellen we live op locatie, of maken we gebruik van cameraobservaties.  Deze vorm van onderzoek is geschikt om data te verzamelen over het daadwerkelijke gedrag van mensen.
 • Feedback: we bespreken een ontwerp aan de hand van activiteiten die mensen op een gemiddelde dag uitvoeren. Bij ieder van deze activiteiten vragen we mensen om feedback. We maken het ontwerp zo realistisch mogelijk door gebruik te maken van plattegronden, 3D renderingen, VR-modellen of modellen op ware grootte (Mock-up). Deze manier van onderzoek is geschikt om concrete feedback te verzamelen, waarmee een ontwerp verbeterd kan worden.

We voeren de onderzoeksmethode uit en we verzamelen de data voor je. Op basis van de resultaten beantwoorden we de onderzoeksvraag en schrijven we een advies voor het plan, programma of ontwerp.

We werken zoveel mogelijk kostenefficiënt. Daarom huren we assistentie in voor het afnemen van vragenlijsten of doen van observaties. De data verwerken we zoveel mogelijk met geautomatiseerde software.

Onze ervaring met aanbestedingen

We leveren een eenvoudig opgemaakte rapportage aan met een:
 • Beschrijving van descriptieve data.
 • Beschrijving van statistische analyse.
 • Beantwoording van de onderzoeksvraag.
 • Advies over keuzes voor plan, programma of ontwerp op basis van de data.
Ook krijg je van ons de ruwe data, zodat je de data ook zelf kunt analyseren.

Onze ervaring met gebruikersonderzoek

We hebben eerder gebruikersonderzoek uitgevoerd voor:

 • DJI
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Roermond
 • Gemeente Deventer
 • Gemeente Brummen
 • Gemeente Vlieland
 • ROC Amsterdam
 • Provincie Zeeland
 • Universiteit Twente
 • Graafschap college
 • Zorginstelling de Zellingen

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over gebruikersonderzoek? Of een andere toepassing van omgevingspsychologie? Stuur ons een bericht, we ontmoeten graag mensen om over het vakgebied te praten.