Op initiatief van enkele wijkraadsleden is de werkgroep ‘Omgeving en Gedrag Kop
van Lombok’ (OGKvL) opgezet. In de werkgroep zijn enkele bewoners uit Lombok,
vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging en de gemeente Utrecht aangesloten. Doel van de werkgroep is om ongewenst gedrag op de Kanaalstraat en Damstraat in de brede zin te bekijken vanuit fysieke en sociale factoren.

In opdracht van gemeente Utrecht en aangestuurd vanuit de werkgroep heeft Omgevingspsycholoog in 2019 een onderzoek en concept ontwerp traject uitgevoerd om verbeteringsvoorstellen voor fysieke en sociale factoren voor te stellen om mee te nemen bij de herinrichting van de Kanaalstraat en Damstraat en bij de verdere uitvoering van de buurtvisie.

Samen met de werkgroep hebben we ongewenst gedrag geïnventariseerd en interventies opgesteld op de thema’s Afval, Sociale veiligheid en Verkeer. De invalkshoek van het project was ‘wij weten de know-how, maar de werkgroep is de lokale deskundige’.

Het onderzoek ging over de fysieke factoren en wil een bijdrage leveren aan de herinrichting van de Kanaalstraat en Damstraat. Om de herinrichting tot een succes te maken was het niet voldoende om alleen de openbare ruimte te verbeteren; het bleek ook nodig dat huidig ongewenste gedrag verandert naar gewenst gedrag.

De werkgroep heeft daarom aan de Omgevingspsycholoog opdracht gegeven om, in samenwerking met de werkgroep, concrete ontwerpoplossingen voor te stellen om ongewenste gedragingen tegen te gaan en gewenst gedrag te bevorderen.

Het complete verslag is hier te downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *