Gedragsbeïnvloeding Kanaalstraat en Damstraat gemeente Utrecht

Op initiatief van enkele wijkraadsleden is de werkgroep ‘Omgeving en Gedrag Kop
van Lombok’ (OGKvL) opgezet. In de werkgroep zijn enkele bewoners uit Lombok,
vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging en de gemeente Utrecht aangesloten. Doel van de werkgroep is om ongewenst gedrag op de Kanaalstraat en Damstraat in de brede zin te bekijken vanuit fysieke en sociale factoren.

In opdracht van gemeente Utrecht en aangestuurd vanuit de werkgroep heeft Omgevingspsycholoog in 2019 een onderzoek en concept ontwerp traject uitgevoerd om verbeteringsvoorstellen voor fysieke en sociale factoren voor te stellen om mee te nemen bij de herinrichting van de Kanaalstraat en Damstraat en bij de verdere uitvoering van de buurtvisie.

Samen met de werkgroep hebben we ongewenst gedrag geïnventariseerd en interventies opgesteld op de thema’s Afval, Sociale veiligheid en Verkeer. De invalkshoek van het project was ‘wij weten de know-how, maar de werkgroep is de lokale deskundige’.

Het onderzoek ging over de fysieke factoren en wil een bijdrage leveren aan de herinrichting van de Kanaalstraat en Damstraat. Om de herinrichting tot een succes te maken was het niet voldoende om alleen de openbare ruimte te verbeteren; het bleek ook nodig dat huidig ongewenste gedrag verandert naar gewenst gedrag.

De werkgroep heeft daarom aan de Omgevingspsycholoog opdracht gegeven om, in samenwerking met de werkgroep, concrete ontwerpoplossingen voor te stellen om ongewenste gedragingen tegen te gaan en gewenst gedrag te bevorderen.

Het complete verslag is hier te downloaden.

Wouter Tooren

Als psycholoog kijk ik naar hoe de omgeving ons beïnvloedt in de uitvoer van onze dagelijkse activiteiten en rituelen. Daarbij focus ik op het verhelpen van hindernissen en frustraties in de omgeving waardoor ik het leven prettiger, leuker en makkelijker hoop te maken. Ik kijk bijvoorbeeld naar de effecten van wayfinding, crowding, controle, stress, perceptie en voetgangersstromen en probeer met mijn opgedane inzichten betere gebouwen, steden en landschappen te maken.

Geprikkeld? Ik hoor graag van je! Je kunt me bereiken op:

wouter@omgevingspsycholoog.nl
070 221 0793
06 5361 4021

Add comment