Hoe kan een gebouw voor meerdere scholen, een buitenschoolse opvang en een centrum huisvesten? Wij begeleiden het proces om toekomstige gebruikers goed met elkaar te laten samenwerken.