‘Het plein’ is er in de eerste plaats voor de bewoners van ‘het gebouw’; de scholen. Hoe kan dit plein zo worden ingericht dat ook aan zachte factoren als sociale veiligheid en kunnen spelen wordt voldaan?