Opdracht

Ontwikkel ruimtelijke verbetermogelijkheden voor de stationstunnel in Roermond, zodat de aantrekkelijkheid van de verbinding tussen oost en west Roermond wordt vergroot.

Oplossing

De stationstunnel Oranjelaan is een belangrijke schakel in de verbinding tussen de binnenstad en het oostelijk deel van Roermond. De tunnel werd door een deel van de voetgangers en fietsers als onprettig ervaren. De gemeente wil de ervaring van het gebruik van de tunnel verbeteren.

Daarom hebben we de gebruikerservaring van de tunnel geanalyseerd op functionaliteit, ergonomie en zintuigelijke beleving. Denk aan onderwerpen als veiligheidsbeleving, crowding, kwaliteit van groen, fysieke hindernissen of positionering van zones. Op basis hiervan hebben we ruimtelijke concepten ontwikkeld waarmee de gemeente Roermond zwakke onderdelen van de gebruikerservaring kon verbeteren.

Resultaat

Een overzichtelijk document waarin we verbetermogelijkheden benoemen en visualiseren. Hiermee kan de gemeente Roermond de gebruikerservaring van de stationstunnel en de verbinding tussen oost en west Roermond verbeteren. Ook beschrijft het document de belangrijkste bedreigingen voor een positieve beleving van de tunnel en deze verbinding.

Op basis van dit document heeft de gemeente Roermond een verbeterplan opgesteld, waarmee de stationstunnel wordt gerenoveerd.