Groen is een belangrijke inrichtingskwaliteit van de gemeente Voorschoten. Wij hebben de gemeente geholpen met het in kaart brengen van het aanwezige groen. Vervolgens is bepaald in welke mate het groen in speelt op de verschillende ruimtelijke behoeftes van bewoners en bezoekers. Dit kader stelt ontwerpers van de gemeente in staat om hun ontwerpen te toetsen op groenbeleving.