Hoe maken we (on)zichtbare cultuurhistorie beleefbaar?

Het kunnen ervaren van (cultuur)historie is een krachtig middel om waardering ervoor te verhogen. Hoe doe je dat? Voor de Koloniën van Weldadigheid ontwikkelen we een serie belevingsconcepten.

Opdracht

Ontwikkel concepten die de (on)zichtbare cultuurhistorie van de Koloniën van Weldadigheid beleefbaar maken, zodat mensen zeggen “wow, dat dat hier is gebeurd!”

Oplossing

“Beleving is meer dan een bordje plaatsen.”

Het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid geeft bezoekers een inkijk in een periode waar de fundering voor veel van onze maatschappelijke waarden is gelegd. Dit biedt kansen voor een aantrekkelijk verblijf in Drenthe, vrijetijdseconomie en cultuureducatie. Bezoekers moeten deze verhalen wel kunnen beleven om deze kans te kunnen benutten. Daarom ontwikkelen we voor Stichting Weldadig Oord belevingsconcepten.

Bij het ontwikkelen maken we veel gebruik van de principes van tijdspanne en identificatie om concepten te maken die bezoekers écht raken. Tijdspanne betekent dat het concept bezoekers langere tijd moet blijven boeien. Daardoor kan het concept emoties opbouwen. Met identificatie bedoelen we dat het voor bezoekers mogelijk moet zijn zichzelf te identificeren met het verhaal dat verteld en verbeeld wordt.

Resultaat

Op dit moment maken we voor Stichting Weldadig Oord bidbook met daarin 11 belevingsconcepten uitgewerkt in voorontwerp. Met dit bidbook enthousiasmeert de Stichting stakeholders voor de realisatie van de concepten.

Wil je belevingsconcepten voor (cultuur)historie ontwikkelen?

We denken graag met je mee over de mogelijkheden.

Bel Joren. 06 4932 6072.

Of stuur ons een berichtje:

captcha

De Omgevingspsycholoog