Hoe stimuleren we bewoners hun afval te scheiden

Hoe stimuleren we bewoners hun afval te scheiden?

Het succes van een afval-inzamelsysteem valt of staat met hoe goed bewoners hun afval scheiden. We hebben de gemeente Amsterdam geholpen door ruimtelijke factoren te benoemen die bijdragen aan het scheiden van afval.

Opdracht

Benoem verbetermogelijkheden in het programma van eisen en schetsontwerp die bijdragen aan het scheiden van afval door bewoners.

De gemeente Amsterdam ontwikkelt een IAS. Met dit systeem wordt op een centraal punt in appartementencomplexen afval van bewoners en bedrijven verzameld. Een deel van het afval wordt afgezogen en een deel wordt ingezameld met rolcontainers. Gebruikers van het systeem moeten hun afval gescheiden aanbieden. De gemeente Amsterdam wil daarom dat het ontwerp van het systeem en de inrichting van de ruimte zoveel mogelijk bijdraagt aan het gescheiden inleveren van afval.

Oplossing

Als bewoners het afvalsysteem gaan gebruiken, wordt het onderdeel van hun dagelijkse routines. Het systeem moet daarom zoveel mogelijk aansluiten op de andere activiteiten die bewoners in en rond het appartementencomplex uitvoeren.

Vanuit deze gedachte hebben we het programma van eisen voor het IAS beoordeeld en voorzien van verbetermogelijkheden. We hebben mogelijkheden benoemd voor onderwerpen als:

  • Sociale veiligheid: voelt de ruimte veilig genoeg zodat ik hem wil gebruiken?
  • Oriëntatie en gebruiksvriendelijkheid: snap ik hoe het afvalsysteem werkt en welk gedrag ik moet vertonen?
  • Normactivatie: wordt de ruimte zo ingericht dat deze de norm van ‘net’ gedrag bevordert?
  • Hinder en fysieke veiligheid: is het systeem zonder hinder en obstakels te gebruiken?

Resultaat

De gemeente Amsterdam ontving van ons een geannoteerd programma van eisen waarin wij voorstellen doen voor aanvullingen en aanpassingen. Ook hebben we een beknopte rapportage geschreven waarin we uitleggen hoe ruimtelijke factoren bijdragen aan het scheiden van afval.

Met deze documenten kan de gemeente Amsterdam ontwikkelaars beter informeren en aansturen een IAS-ruimte te ontwikkelen die bijdraagt aan het scheiden van afval.

Wil je meer weten over dit project?

Bel Joren. 06 4932 6072.

Of stuur ons een berichtje:

captcha

De Omgevingspsycholoog