Gedragsbeïnvloeding Kanaalstraat en Damstraat gemeente Utrecht

Op initiatief van enkele wijkraadsleden is de werkgroep ‘Omgeving en Gedrag Kopvan Lombok’ (OGKvL) opgezet. In de werkgroep zijn enkele bewoners uit Lombok, vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging en de...

Hoe maken we (on)zichtbare cultuurhistorie beleefbaar?

Het kunnen ervaren van (cultuur)historie is een krachtig middel om waardering ervoor te verhogen. Hoe doe je dat? Voor de Koloniën van Weldadigheid ontwikkelen we een serie belevingsconcepten.

Provincie Drenthe – QuickScan Koloniën van Weldadigheid

De provincie Drenthe wil de recreatieve infrastructuur van de Koloniën van Weldadigheid versterken. Daarom hebben wij een QuickScan uitgevoerd van het gebied. Het doel hiervan was: Inzicht krijgen in hoe het...

Editor’s pick

Landschap Overijssel – Visie op beleving

Voor Landschap Overijssel hebben we een visie op beleving opgesteld. In deze visie wordt benoemt wat beleving is, hoe het in het Landschap van Overijssel tot uiting komt en hoe Landschap Overijssels keuzes maakt tussen...

Gemeente Midden Delfland – wayfindingstrategie

Voor de gemeente Midden Delfland hebben we een wayfindingstrategie ontwikkeld die bezoekers helpt gemakkelijk de weg te vinden in het gemeentehuis. Op basis hiervan hebben we bewegwijzering ontworpen die het bijzondere...

This week’s hottest

ROC Amsterdam Zuidoost – huisvestingsvisie

Voor ROC Amsterdam locatie Zuidoost hebben we inzichten verzameld over hoe leerlingen en docenten het gebouw idealiter willen gebruiken. Hiervoor hebben we 5 inspiratiesessies georganiseerd, waarbij we met leerlingen en...

Gemeente Vlieland – woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum de Uiterton op Vlieland wordt gesloopt en daarvoor komt een nieuw woonzorgconcept. In opdracht van TWA architecten, de ontwerper van het nieuwe woonzorgconcept, hebben wij feedback van eindgebruikers...

Latest articles