Gedragsbeïnvloeding Kanaalstraat en Damstraat gemeente Utrecht

Op initiatief van enkele wijkraadsleden is de werkgroep ‘Omgeving en Gedrag Kopvan Lombok’ (OGKvL) opgezet. In de werkgroep zijn enkele bewoners uit Lombok, vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging en de...

Hoe maken we (on)zichtbare cultuurhistorie beleefbaar?

Het kunnen ervaren van (cultuur)historie is een krachtig middel om waardering ervoor te verhogen. Hoe doe je dat? Voor de Koloniën van Weldadigheid ontwikkelen we een serie belevingsconcepten.

Provincie Drenthe – QuickScan Koloniën van Weldadigheid

De provincie Drenthe wil de recreatieve infrastructuur van de Koloniën van Weldadigheid versterken. Daarom hebben wij een QuickScan uitgevoerd van het gebied. Het doel hiervan was: Inzicht krijgen in hoe het...

Latest articles