Omgevingspsycholoog
Verbeter natuurbeleving van bezoekers natuurgebieden

It Fryske Gea – Natuurbeleving Bakkeveen

Omgevingspsycholoog is gevraagd om een analyse te maken van de bezoekerservaring van natuurgebied Bakkeveen en een voorstel te doen voor mogelijke verbeteringen. Daarnaast zijn wij gevraagd een richtlijn te maken voor de inrichting van entree zones van natuurgebieden.

Beleving natuurgebied

Bakkeveen is één van de natuurgebieden die onder het bewind vallen van natuurbeschermingsvereniging It Fryske Gea. Eén van de doelen van de vereniging is om de natuurgebieden aantrekkelijk te maken voor bezoekers.

Analyse beleving en advies verbetermogelijkheden

Omgevingspsycholoog is gevraagd om een analyse te maken van de bezoekerservaring van dit natuurgebied en een voorstel te doen voor mogelijke verbeteringen. Daarnaast zijn wij gevraagd een richtlijn te maken voor de inrichting van entree zones van natuurgebieden.

Na een algemene verkenning van het gebied hebben wij een beschrijving gemaakt van de verschillende doelgroepen. Met behulp van een literatuuronderzoek hebben wij een itemlijst opgesteld met inrichtings- en belevingscriteria voor de verschillende doelgroepen. Aan de hand hiervan zijn verschillende deelgebieden beoordeeld op beleving, vanuit het perspectief van de verschillende doelgroepen.

Deze analyses leiden tot een beschrijving van mogelijkheden voor duurzame kwaliteitsverbeteringen. Voorbeelden zijn: een betere aankleding van de hoofdentree of uitbereiding van een informatiecentrum. Met behulp van dit onderzoek kan It Fryske Gea bepalen of en op wat voor manier zij de bezoekerservering van het natuurgebied Bakkeveen willen verbeteren.

Opmerking toevoegen

Wij zijn Omgevingspsycholoog

Wij maken gebruikerservaringen in gebouwen, steden en landschappen. Dit doen we door wetenschappelijke inzichten over gedrag en ervaring (zoals in dit artikel) toe te passen in het ontwerpen van de bebouwde omgeving.

Meer weten?

Bel Joren: 06 4932 6072

Of stuur ons een berichtje:

captcha