Omgevingspsycholoog
Verbeter natuurbeleving bezoekers natuurgebieden

It Fryske Gea – Natuurbeleving Delleboersterheide

Omgevingspsycholoog is gevraagd een overzicht te maken van de beleving van het natuurgebied door de verschillende doelgroepen. Daarnaast hebben we verbetermogelijkheden van het gebied Delleboersterheide benoemd.

Beleving natuurgebied

Delleboersterheide is één van de natuurgebieden van It Fryske Gea (een provinciale vereniging voor natuurbescherming). Delleboersterheide is een beekdallandschap langs het Tsjongerkanaal wat zich kenmerkt door verschillende natuurbestemmingen. Naast de grote natuurwaarde heeft het gebied ook een grote waarde voor verschillende groepen recreanten.

Analyse beleving en advies verbetermogelijkheden

Omgevingspsycholoog is gevraagd een overzicht te maken van de beleving van de verschillende doelgroepen. Daarnaast is Omgevingspsycholoog gevraagd een advies uit te brengen over de verbetermogelijkheden van het gebied Delleboersterheide en handvaten te ontwikkelen voor beleid en inrichting van natuurgebieden.

Na een algemene verkenning van het gebied hebben wij een beschrijving gemaakt van de verschillende doelgroepen. Met behulp van een literatuuronderzoek hebben wij een itemlijst opgesteld met inrichtings- en belevingscriteria voor de verschillende doelgroepen. Aan de hand hiervan zijn verschillende deelgebieden beoordeeld op beleving, vanuit het perspectief van de verschillende doelgroepen.

Deze analyses leiden tot een lijst van mogelijke interventies om het gebied te verbeteren op belevingskwaliteit. It Fryske Gea kan nu gerichte en onderbouwde keuzes maken om te investeren in dit natuurgebied, om zo de beleving van de bezoeker te verbeteren. Ook kan dit advies een input zijn voor discussies en overdenkingen op het gebied van beleid en inrichting van natuurgebieden.

Opmerking toevoegen

Wij zijn Omgevingspsycholoog

Wij maken gebruikerservaringen in gebouwen, steden en landschappen. Dit doen we door wetenschappelijke inzichten over gedrag en ervaring (zoals in dit artikel) toe te passen in het ontwerpen van de bebouwde omgeving.

Meer weten?

Bel Joren: 06 4932 6072

Of stuur ons een berichtje:

captcha