Verbeter beleving van natuurbezoekers in natuurgebied

It Fryske Gea – Natuurbeleving Ketliker Skar

Voor It Fryske Gea hebben we de belevingssterktes en -zwaktes van het natuurgebieden Ketliker Skar en Ketliker Heide in kaart gebracht.

Voor It Fryske Gea hebben we de belevingssterktes en -zwaktes van het natuurgebieden Ketliker Skar en Ketliker Heide in kaart gebracht. Op basis hiervan hebben we aanbevelingen gedaan hoe de natuurgebieden aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor verschillende bezoekersgroepen.

Elmer Verhaak

Als stedenbouwkundige focus ik op het samenbrengen van omgevingspsychologie en ruimtelijk ontwerp. daarbij stel ik mijzelf de vragen wat de aspecten van omgevingspsychologie, zoals territorialiteit, identiteit en sociabiliteit, betekenen voor de inrichting van onze openbare ruimte en in de grotere zin voor de ontwikkeling van onze maatschappij.

Geprikkeld? Ik hoor graag van je! Je kunt me bereiken op:

elmer@omgevingspsycholoog.nl
070 221 0793