Omgevingspsycholoog
Verbeter beleving van natuurbezoekers in natuurgebied

It Fryske Gea – Natuurbeleving Ketliker Skar

Voor It Fryske Gea hebben we de belevingssterktes en -zwaktes van het natuurgebieden Ketliker Skar en Ketliker Heide in kaart gebracht.

Voor It Fryske Gea hebben we de belevingssterktes en -zwaktes van het natuurgebieden Ketliker Skar en Ketliker Heide in kaart gebracht. Op basis hiervan hebben we aanbevelingen gedaan hoe de natuurgebieden aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor verschillende bezoekersgroepen.

Opmerking toevoegen

Wij zijn Omgevingspsycholoog

Wij maken gebruikerservaringen in gebouwen, steden en landschappen. Dit doen we door wetenschappelijke inzichten over gedrag en ervaring (zoals in dit artikel) toe te passen in het ontwerpen van de bebouwde omgeving.

Meer weten?

Bel Joren: 06 4932 6072

Of stuur ons een berichtje:

captcha