Voor It Fryske Gea hebben we de belevingssterktes en -zwaktes van het natuurgebieden Ketliker Skar en Ketliker Heide in kaart gebracht. Op basis hiervan hebben we aanbevelingen gedaan hoe de natuurgebieden aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor verschillende bezoekersgroepen.