Voor It Fryske Gea ontwerpt Omgevingspsycholoog een nieuw uitkijkpunt in natuurgebied Grutte Wielen.