Voor Landschap Overijssel hebben we een visie op beleving opgesteld. In deze visie wordt benoemt wat beleving is, hoe het in het Landschap van Overijssel tot uiting komt en hoe Landschap Overijssels keuzes maakt tussen haar andere doelen en belevingsdoelen. De visie hebben we opgesteld op basis van verschillende bijeenkomsten met alle medewerkers.