Omgevingspsycholoog

In welke context voeren gebruikers van een ruimte activiteiten uit?

De mens centraal stellen, hoe doe je dat? Door inzicht te krijgen in wie de gebruiker is, welke activiteiten deze uitvoert en in welke context dat gebeurt.

Hoe heilig is een huisstijl?

Soms botst de uitvoering van een huisstijl met het gebruiksgemak. Dit roept de vraag op hoe belangrijk een huisstijl is. Wanneer pas je deze wel en niet toe?

Wie is dé gebruiker?

Als we een ontwerp voor een ruimte maken waarin de mens centraal staat, is het handig om te weten wie die mens is. Vandaar de vraag, wie is de gebruiker.