Ontwerp bebording voor verbeteren wayfinding

Natuurmonumenten – Bebordingsplan Landgoed Haarzuilens

Omgevingspsycholoog heeft het bebordingsplan voor Landgoed Haarzuilens (Natuurmonumenten) geëvalueerd en voorstellen gedaan tot verbetering.

Landgoed Haarzuilens is een natuurgebied wat bezocht wordt door natuurliefhebbers. De bebording naar het landgoed moest worden verbetert. Natuurmonumenten heeft een bebordingsplan opgesteld, wat door Omgevingspsycholoog is geëvalueerd en aangepast.

Wouter Tooren

Als psycholoog kijk ik naar hoe de omgeving ons beïnvloedt in de uitvoer van onze dagelijkse activiteiten en rituelen. Daarbij focus ik op het verhelpen van hindernissen en frustraties in de omgeving waardoor ik het leven prettiger, leuker en makkelijker hoop te maken. Ik kijk bijvoorbeeld naar de effecten van wayfinding, crowding, controle, stress, perceptie en voetgangersstromen en probeer met mijn opgedane inzichten betere gebouwen, steden en landschappen te maken.

Geprikkeld? Ik hoor graag van je! Je kunt me bereiken op:

wouter@omgevingspsycholoog.nl
070 221 0793
06 5361 4021