Toegankelijk maken nieuw recreatiegebied

Landgoed De Tempel in Rotterdam wordt ontwikkeld tot een openbaar recreatiegebied en een gebied met verschillende zorgcomplexen. Het gebied moet aantrekkelijk en toegankelijk worden voor zowel recreanten als bewoners.

Voorstel bewegwijzering

Om dit te bereiken is Omgevingspsycholoog gevraagd een bordenplan te maken. In dit voorstel moet een minimaal aantal borden komen en moet de wayfinding in het gebied gewaarborgd blijven.

Om tot een goed bordenplan/ voorstel voor de bewegwijzering te komen heeft Omgevingspsycholoog eerst de flows van de verschillende gebruikersgroepen geanalyseerd op verschillende schaalniveaus. Deze analyse heeft geleid tot een voorstel voor de plaatsing en de inhoud van de borden.

Met behulp van dit voorstel kan Natuurmonumenten het ontwerp van de borden afmaken tot een definitief ontwerp en na plaatsing het gebied aantrekkelijker en toegankelijker maken.