Voor Natuurmonumenten voerden wij een studie uit naar de kwaliteit van de huidige bewegwijzering rondom kasteel Vorden. Daarbij leverden wij een nieuw bebordingsplan op waar nieuwe borden te plaatsen en met welke inhoud.