Het NSVV stelt de richtlijn openbare verlichting op (ROVL), dit instrument helpt lichtontwerpers bij het plaatsen van verlichting in de openbare ruimte. Voor het NSVV hebben wij een literatuurstudie uitgevoerd met de vraag “hoe beïnvloedt openbare verlichting de veiligheidsbeleving.” Dit rapport is geschreven in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.