Omgevingspsycholoog

Gemeente Utrecht – Wayfinding P+R Westraven

We hebben voor P+R Westraven een wayfinding strategie ontwikkeld en uitgevoerd. Dit omvatte de coating op vloeren en bebording. Hierdoor kunnen bezoekers gemakkelijker de weg vinden in de parkeergarage. Wat...

It Fryske Gea – Recreatiebeleving IJsselmeerkust

Wij helpen It Fryske Gea, Provincie Fryslân, gemeente Fryske Marren en Súdwest Fryslân met het ontdekken van kansen om de IJsselmeerkust nog beter af te stemmen op de behoeftes van bezoekers.

Universiteit Twente – Bibliotheek van de toekomst

Hoe ziet de bibliotheek van de toekomst er uit? Deze vraag onderzoeken wij voor de Universiteit Twente. Wij ontwikkelen een concept voor de toekomstige universiteitsbibliotheek.

It Fryske Gea – Beleving natuurgebieden IJsselmeerkust

Voor It Fryske Gea heeft Omgevingspsycholoog de natuurbeleving van het gebied in kaart gebracht. Op basis van bezoekersprofielen zijn voorstellen gedaan om de inrichting en het ontwerp van de natuurgebieden beter te...

Universiteit Twente – Fietsparkeren O&O plein

Op het O&O plein worden veel fietsen gestalt op plekken die daar niet voor bedoelt zijn. Omgevingspsycholoog heeft factoren die dit gedrag geïdentificeerd en oplossingen ontwikkeld om fietsers te motiveren hun fiets in...

Gemeente Voorschoten – Groenbeleving

Wij hebben voor de gemeente Voorschoten in kaart gebracht hoe het aanwezige stadsgroen inspeelt op de verschillende ruimtelijke behoeftes van bewoners en bezoekers. Dit kader stelt ontwerpers van de gemeente in staat om...

Natuurmonumenten – Bebordingsplan De Tempel

Omgevingspsycholoog heeft voor Natuurmonumenten een bebordingsplan opgesteld voor Landgoed De Tempel. Met dit voorstel kan Natuurmonumenten het ontwerp van de borden afmaken en na plaatsing het gebied aantrekkelijker en...

Gemeente Roermond – Veiligheidsbeleving stationstunnel

Omgevingspsycholoog is gevraagd om een analyse te maken van de zwakten van de beleving van de tunnel. Daarnaast is Omgevingspsycholoog gevraagd een advies te geven met daarin interventiemogelijkheden.

It Fryske Gea – Natuurbeleving Bakkeveen

Omgevingspsycholoog is gevraagd om een analyse te maken van de bezoekerservaring van natuurgebied Bakkeveen en een voorstel te doen voor mogelijke verbeteringen. Daarnaast zijn wij gevraagd een richtlijn te maken voor...

Natuurmonumenten – Bewegwijzering kasteel Vorden

Voor Natuurmonumenten voerden wij een studie uit naar de kwaliteit van de huidige bewegwijzering rondom kasteel Vorden. Daarbij leverden wij een nieuw bebordingsplan op waar nieuwe borden te plaatsen en met welke inhoud.