Omgevingspsycholoog

Gemeente Utrecht – Wayfinding P+R Westraven

We hebben voor P+R Westraven een wayfinding strategie ontwikkeld en uitgevoerd. Dit omvatte de coating op vloeren en bebording. Hierdoor kunnen bezoekers gemakkelijker de weg vinden in de parkeergarage. Wat...

Woningcorporatie WBO – Leefbaarheid woonwijken

Iedere woonwijk is verschillend en daarmee ook de kwaliteiten en uitdagingen. Voor WBO wonen hebben wij advies uitgebracht hoe 3 verschillende woonwijken kunnen worden verbeterd.

BDP – Winkelcentrum Wagnerplein

Voor BDP hebben wij ontwerprichtlijnen en customer journeys opgesteld over de gebruikersbeleving van winkelcentrum Wagnerplein.

Gemeente Enschede – Verminder bijplaatsafval

Om het illegaal bijplaatsen van afval bij containers te verminderen is samen met bewoners en de gemeente Enschede gezocht naar mogelijkheden om dit te verminderen.

Gemeente Enschede – Aansluiting woonwijken

Hoe kan het contrast tussen de woonwijken Roombeek en Mekkelholt verkleint worden? Samen met bewoners is gezocht naar praktische oplossingen in de wijk.

Gemeente Brummen – Identiteit basisscholen

Als twee basisscholen samengaan in een nieuw gebouw brengt dit de vraag met zich mee wat voor identiteit deze zal dragen. Samen met ouders en leerkrachten hebben we een emotioneel programma van eisen opgesteld.

TETEM – Ontwerpdetails inrichting

Ook als een gebouw al grotendeels ontworpen is, kunnen details helpen het gebouw gebruiksvriendelijker te maken. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van verlichting en eenduidige routing.