Hoe maken we (on)zichtbare cultuurhistorie beleefbaar?

Het kunnen ervaren van (cultuur)historie is een krachtig middel om waardering ervoor te verhogen. Hoe doe je dat? Voor de Koloniën van Weldadigheid ontwikkelen we een serie belevingsconcepten.

It Fryske Gea – Natuurbeleving Grutte Wielen

Voor It Fryske Gea onderzocht Omgevingspsycholoog de natuurbeleving van het natuurpark Grutte Wielen. Wij hebben geanalyseerd in welke mate de aangeboden faciliteiten de verschillende bezoekersgroepen in hun behoeften...

It Fryske Gea – Natuurbeleving Delleboersterheide

Omgevingspsycholoog is gevraagd een overzicht te maken van de beleving van het natuurgebied door de verschillende doelgroepen. Daarnaast hebben we verbetermogelijkheden van het gebied Delleboersterheide benoemd.

Readthuys Groep – Medewerkerstevredenheid kantoor

Voor de Readthuys groep hielpen wij met het ontwerp van een groot nieuw kantoorgebouw. Onze taak was ruimtelijke variabelen aanleveren in het ontwerpproces die de medewerkerstevredenheid van de nieuwbouw bevordert.

Stadsgewest Haaglanden – Woonwijkbeleving

Voor Stadsgewest Haaglanden voerden wij een studie uit naar de psychologische woonbeleving van woonmilieus. Wij inventariseerden relevante variabelen voor deze studie en toonden aan hoe diverse woonwijken onderling op...

Natuurmonumenten – Entreedag Eerden

Natuurmonumenten wilde een nieuwe entree ontwikkelen voor landgoed Eerden. Omgevingspsycholoog was als omgevingspsychologisch expert aanwezig bij een kennissessie om nieuwe concepten voor entrees te ontwikkelen.

Natuurmonumenten – Entree Gooi & Vechtstreek

Voor Natuurmonumenten hebben wij vanuit de kenmerken van bezoekersprofielen gekeken naar strategische inrichtings- mogelijkheden binnen de entree zone van natuurgebieden.

Natuurmonumenten – wayfinding

Voor Natuurmonumenten hebben wij strategisch advies verleend op het vlak van wayfinding en assisteren wij bij het ergonomische ontwerp van nieuwe bewegwijzeringsborden binnen de natuurgebieden.

Rabobank – Gastvrije ontvangsthal

Voor Rabobank Velsen hebben wij advies geleverd voor de creatie van een gastvrije ontvangsthal. De focus lag hierbij op het intuïtief sturen van de bezoeker.

Krot of Kans – Beleving van krimp

Zeeuws Vlaanderen wordt bestempeld als een krimpregio. Maar wat merken de bewoners hier zelf eigenlijk van? Hoe ervaren zij wonen in een krimp regio. Deze vraag hebben wij onderzocht voor het project krot of kans in...

Gemeente Leiden – Beleving van Het Plein

‘Het plein’ is er in de eerste plaats voor de bewoners van ‘het gebouw’; de scholen. Hoe kan dit plein zo worden ingericht dat ook aan zachte factoren als sociale veiligheid en kunnen spelen wordt voldaan?