Omgevingspsycholoog

Provincie Drenthe – QuickScan Koloniën van Weldadigheid

De provincie Drenthe wil de recreatieve infrastructuur van de Koloniën van Weldadigheid versterken. Daarom hebben wij een QuickScan uitgevoerd van het gebied. Het doel hiervan was:

  • Inzicht krijgen in hoe het gebied wordt beleefd door recreanten.
  • Benoemen waar praktische verbetermogelijkheden liggen.
  • Ideeën ontwikkelen voor beleid en strategie op beleving.