Met een quickscan geven we je een beargumenteerd overzicht van ruimtelijke onderwerpen die bijdragen aan gedrag en ervaring in een gebouw of gebied. Bijvoorbeeld zelfstandig kunnen oriënteren, kunnen spelen of je veilig voelen. Daarbij beoordelen de ruimte vanuit het perspectief van de eindgebruikers. Bijvoorbeeld bezoekers, medewerkers of bewoners. Ook benoemen we bedreigingen en kansen voor gedrag en ervaring.

Een quickscan wordt ook wel eens een schouw of observatie genoemd.

Quickscan van een ruimte of een gebied

Een Quickscan is geschikt voor vragen als:

 • Welke kansen biedt het gebied voor gedrag of ervaring?
 • Hoe kunnen we de ruimte verbeteren voor gedrag of ervaring?
 • Dragen onze investeringen bij aan de ervaring van eindgebruikers?
 • Is het gebouw of gebied geschikt voor een specifieke doelgroep?

Wat is de waarde van een quickscan?

Een quickscan biedt een beargumenteerd kader op basis waarvan je beleidskeuzes voor investeringen en onderhoud kunt maken. Hierdoor helpt het je te sturen op doelen voor gedrag en ervaring van gebruikers in een ruimte. Op basis van verbetermogelijkheden kun je een actie- of onderhoudsplan opstellen.

Nieuwsgierig? Stuur ons een berichtje. We onderzoeken samen of een quickscan kan bijdragen aan jullie gedrags- en ervaringsdoelen.

Door een investering of onderhoudsplan te starten met een quickscan, verklein je het risico aspecten te missen die belangrijk zijn voor de ervaring van eindgebruikers. Daardoor beperkt het de kans op extra investeringen in een later stadium.

Een quickscan structureert de discussie over welke onderwerpen belangrijk zijn voor de ervaring en het gedrag van eindgebruikers. Dit bevordert de snelheid en kwaliteit van het beslisproces.

Welke thema’s kunnen we beoordelen met een quickscan?

Je kunt ons vragen voor onderwerpen waarin een relatie tussen ruimte en gedrag of ervaring centraal staat. In eerdere quickscans hebben we gewerkt aan de volgende onderwerpen:

 • Leefbaarheid, ontmoeten
 • Recreatie, spelen, natuurbeleving, groenbeleving
 • Wayfinding, bereikbaarheid
 • Sociale veiligheid, veiligheidsbeleving, verkeersveiligheid
 • Gastvrijheid, ontvangst
 • Identiteit
 • Werken, leren

Hoe pakken we een quickscan aan?

We stemmen een quickscan af de unieke doelen en context van het gebouw of gebied. De volgende aspecten kenmerken onze quickscan-projecten:

 • Wij stellen opties op voor te beoordelen variabelen die gedrag en ervaringsdoelen beïnvloeden. Jij kiest de onderdelen die relevant zijn en doet eventueel aanvullingen.
 • We observeren het projectgebied op deze variabelen. We doorlopen, fietsen en rijden het gebied via de routes die eindgebruikers nemen.
 • Tijdens het project organiseren we meerdere digitale bijeenkomsten, waarbij we je de tussen- en eindresultaten toelichten en hierover met je in discussie gaan.

Wat krijg je van ons?

We stellen een document op waarin we de resultaten van de quickscan beschrijven. Bijvoorbeeld kansen, bedreigingen of verbetermogelijkheden. We verduidelijken de locatie en ruimtelijke aspecten van de observaties met plattegronden, foto’s en illustraties. Het document geeft ook inzicht in de werkzame psychologische mechanismen. Dit alles leveren we op in een grafisch aantrekkelijk opgemaakt document.

Onze ervaring met quickscans

We hebben eerder quickscans opgesteld voor:

 • DJI
 • NS Stations
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag 
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Leuven
 • Gemeente Midden Delfland
 • Gemeente Roermond
 • Gemeente Roeselare
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Gemeente Voorschoten
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Drenthe
 • Provincie Friesland (Gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf)
 • Regio Haaglanden (nu Metropoolregio Rotterdam Den Haag)
 • Vervoerregio Amsterdam
 • Nationaal Park Alde Feanen
 • It Fryske Gea
 • Flevo-landschap
 • BPD (Bouwfonds)
 • WBO Wonen
 • Ons Doel
 • Universiteit Twente
 • FastNed
 • Rabobank Velsen

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over een quickscan? Of een andere toepassing van omgevingspsychologie? Stuur ons een bericht, we ontmoeten graag mensen om over het vakgebied te praten.