Voor ROC Amsterdam locatie Zuidoost hebben we inzichten verzameld over hoe leerlingen en docenten het gebouw idealiter willen gebruiken. Hiervoor hebben we 5 inspiratiesessies georganiseerd, waarbij we met leerlingen en docenten in discussie gingen over de toekomst van huisvesting. De inzichten hebben we gebundeld en in een beknopt document opgeleverd aan het ROC. Deze inzichten vormen de basis van de huisvestingsvisie voor de locatie Zuidoost.