Voor Stadsgewest Haaglanden voerden wij een studie uit naar de psychologische woonbeleving van woonmilieus. Wij inventariseerden relevante variabelen voor deze studie en toonden aan hoe diverse woonwijken onderling op deze variabelen verschillen.