Psychologie van een klaslokaal

Kinderen gaan naar school om te leren. Leren rekenen, leren lezen en leren sociaal omgaan me elkaar. Op school is lesmateriaal aanwezig waaruit de kinderen kunnen leren. Op school is ook een leraar die de kinderen begeleid en helpt hen bij het leren. Maar hoe ziet het schoolgebouw er zelf uit? Ook het schoolgebouw maakt integraal onderdeel uit van het leerproces. Zodoende kan een schoolgebouw en haar inrichting de prestaties en ervaringen van leerlingen beïnvloeden. Maar hoe doet een schoolgebouw dat? Brittany Allen en Katie Hessick (California Polytechnic State University), twee ontwikkelingspsychologen, hebben een literatuurstudie gedaan naar hoe een schoolgebouw en klaslokalen haar gebruikers beïnvloeden.