Hoe maak je de schoolomgeving autovrij?

De meeste ouders brengen hun kinderen te voet of te fiets naar school, sommigen met de auto. Dit kan zorgen voor een chaotische situatie die onveilig kan voelen voor kinderen. Een autovrije omgeving zorgt ervoor dat kinderen meer kunnen bewegen, spelen en minder stress ervaren. Zaak om de schoolomgeving autovrij te maken!  Maar hoe doen we dat? In deze blog bespreek ik hoe wij een dergelijk vraagstuk zouden aanpakken. Onderaan geef ik een aantal mogelijke oplossingen die kunnen bijdragen aan een autovrije schoolomgeving.

Psychologie van een klaslokaal

Kinderen gaan naar school om te leren. Leren rekenen, leren lezen en leren sociaal omgaan me elkaar. Op school is lesmateriaal aanwezig waaruit de kinderen kunnen leren. Op school is ook een leraar die de kinderen begeleid en helpt hen bij het leren. Maar hoe ziet het schoolgebouw er zelf uit? Ook het schoolgebouw maakt integraal onderdeel uit van het leerproces. Zodoende kan een schoolgebouw en haar inrichting de prestaties en ervaringen van leerlingen beïnvloeden. Maar hoe doet een schoolgebouw dat? Brittany Allen en Katie Hessick (California Polytechnic State University), twee ontwikkelingspsychologen, hebben een literatuurstudie gedaan naar hoe een schoolgebouw en klaslokalen haar gebruikers beïnvloeden.