Opdracht

Ontwikkel een ruimtelijke visie die beschrijft welke functies de bibliotheek van de toekomst vervult, op basis van de behoeften van eindgebruikers.

Oplossing

Boeken die voorheen in de bibliotheek stonden, zijn nu opgeslagen in een magazijn. Publicaties zijn online in te zien of op te vragen. Studenten gebruiken digitale databases en werken op hun eigen laptop. De traditione rol van een bibliotheek als centrum voor boeken en tijdschriften wordt kleiner. Samen met de Universiteit Twente hebben we een toekomstvisie opgesteld over de functies die de  universiteitsbibliotheek in de toekomst heeft.

Daarom is de visie is ontwikkeld op basis van gebruikers- & ontwerponderzoek en stakeholdersanalyse. De visie is ontwikkeld vanuit twee thema’s: de intellectuele hub en het unieke brein. Met de intellectuele hub bedoelen we het delen van kennis en tot je nemen van kennis. Met het unieke brein bedoelen we dat mensen verschillen in de manier waarop zij liefst leren en werken. Op basis hiervan hebben we verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld, welke we vertaald hebben naar ruimtelijke voorwaarden.

Resultaat

Een visiedocument dat inzichten, ideeën en ruimtelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van een toekomstige inrichting toegankelijk overbrengt. De ruimtelijke voorwaarden die we hierin benoemen kan de UT gebruiken als basis voor een programma van eisen. Tot slot beschrijft de visie de strategie van Living Lab, waarmee de bibliotheek in een serie kleine uitvoerbare ingrepen en concepten kan testen.