Hoe stimuleren we fietsers hun fiets te stallen op de gewenste plek?

Fietsers stalden hun fiets buiten de stalling op het O&O plein. We hebben de oorzaken van foutief stallen geanalyseerd en oplossingen ontwikkeld om fietsers te motiveren hun fiets in de stalling te stallen.

Opdracht

Ontwikkel oplossingen die ervoor zorgen dat fietsers hun fiets in de fietsenstalling stallen.

Oplossing

“Fietsgedrag is te voorspellen.

Gebruik de ruimtelijke behoeftes van fietsers als basis voor een stallingsstrategie om stallingsproblemen te voorkomen.”

Fietsers parkeren hun fiets het liefst zo dicht mogelijk bij de deur. Zo ook studenten en medewerkers van Universiteit Twente op het O&O plein. Uit analyse bleek dat een aantal fietsenstallingen nabij de ingang vaak overbelast waren, terwijl andere fietsenstallingen op het O&O plein bijna altijd leeg waren.

Een belangrijke oorzaak van het probleem was de positionering van de stallingen ten op zichten van de fietsstromen en doel van de fietsers. We ontwikkelden daarom oplossingen die zoveel mogelijk aansloten op de doorgaande stroom van fietsers.

Resultaat

Universiteit Twente ontving van ons een serie concepten die het stallen van fietsen in de fietsenstalling bevordert. De concepten verschilden onderling in de mate waarin ze impact hadden op de inrichting van de ruimte. We hebben een inschatting gemaakt van effect en kosten, zodat de Universiteit op basis hiervan een (budget)plan kon opstellen.

Wil je een stallingsstrategie ontwikkelen op basis van gebruikersbehoeften?

We denken graag met je mee over de mogelijkheden.

Bel Joren. 06 4932 6072.

Of stuur ons een berichtje:

captcha

De Omgevingspsycholoog