Opdracht

Ontwikkel oplossingen die ervoor zorgen dat fietsers hun fiets in de fietsenstalling stallen.

Oplossing

Fietsers parkeren hun fiets het liefst zo dicht mogelijk bij de deur. Zo ook studenten en medewerkers van Universiteit Twente op het O&O plein. Uit analyse bleek dat een aantal fietsenstallingen nabij de ingang vaak overbelast waren, terwijl andere fietsenstallingen op het O&O plein bijna altijd leeg waren.

Een belangrijke oorzaak van het probleem was de positionering van de stallingen ten op zichten van de fietsstromen en doel van de fietsers. We ontwikkelden daarom oplossingen die zoveel mogelijk aansloten op de doorgaande stroom van fietsers.

Resultaat

Universiteit Twente ontving van ons een serie concepten die het stallen van fietsen in de fietsenstalling bevordert. De concepten verschilden onderling in de mate waarin ze impact hadden op de inrichting van de ruimte. We hebben een inschatting gemaakt van effect en kosten, zodat de Universiteit op basis hiervan een (budget)plan kon opstellen.