Omgevingspsycholoog

Hoe verbeter je de beleving van IJsselmeerkustbezoekers?

We helpen gemeentes en provincie met het ontdekken van kansen om de IJsselmeerkust nog beter af te stemmen op de behoeftes van bezoekers.

We helpen natuurorganisatie It Fryske Gea, gemeente Fryske Marren & Súdwest Fryslân en de provincie Fryslân met het ontdekken van kansen om de IJsselmeerkust nog beter af te stemmen op de behoeftes van bezoekers. Het doel is het verbeteren van de beleving van IJsselmeerkustbezoekers.

De afgelopen maanden zijn we meerdere malen op bezoek geweest aan de Friese IJsselmeerkust. We hebben deze zomer de stadjes bezocht, de voetpaden afgelopen en fietspaden afgefietst om vragen te beantwoorden als:

  • Hoe gemakkelijk kunnen bezoekers de weg vinden?
  • Kunnen verschillende bezoekers deelnemen aan het verkeer?
  • Wat valt er te beleven voor verschillende bezoekersgroepen?
  • Welke vormen van natuurbeleving zijn mogelijk?
  • Welke plekken zijn aantrekkelijk voor specifieke bezoekersgroepen?

Het resultaat van al deze observaties hebben we vrijdag aangeboden aan It Fryske Gea, gemeente Fryske Marren en Súdwest Fryslân de provincie Fryslân:

Een plan met concrete acties om de beleving van IJsselmeerkustbezoekers te verbeteren.

Opmerking toevoegen

Wij zijn Omgevingspsycholoog

Wij maken gebruikerservaringen in gebouwen, steden en landschappen. Dit doen we door wetenschappelijke inzichten over gedrag en ervaring (zoals in dit artikel) toe te passen in het ontwerpen van de bebouwde omgeving.

Meer weten?

Bel Joren: 06 4932 6072

Of stuur ons een berichtje:

captcha