Zoeken
Met een visie op ruimtegebruik benoemen we voor je welk gedrag en welke ervaring wenselijk zijn in een ruimte. Bijvoorbeeld hoe mensen met elkaar omgaan, hoe bezoekers ontvangen worden of hoe medewerkers optimaal kunnen werken. Daarbij specificeren we hoe het ontwerp van de ruimte kan bijdragen aan dit gedrag en deze ervaringen.

Visie op ruimtegebruik

stationsbeleving

Wat is de waarde van visie op ruimtegebruik?

De visie op ruimtegebruik biedt een kader waarop plannen, programma’s en ontwerpen afgestemd kunnen worden. Hierdoor helpt het je te sturen op gedrags- en ervaringsdoelen van uiteindelijke gebruikers van de ruimte. Door ontwerptrajecten te starten met een visie op ruimtegebruik, verklein je de kans dat in een latere ontwerpfase aanpassingen moeten worden doorgevoerd omdat de ruimte onvoldoende voorziet in behoeften van eindgebruikers. Daarmee bespaart een visie op ruimtegebruik faalkosten.

Nieuwsgierig? Stuur ons onder aan de pagina een bericht. Dan verkennen we samen of een visie op ruimtegebruik jouw organisatie kan helpen haar doelen te bereiken.

Hoe pakken we een visie op ruimtegebruik aan?

We stellen de visie op samen met medewerkers en betrokkenen van een organisatie. Daarmee vergroten we het draagvlak voor en bekendheid met de inhoud van de visie. Dit vergroot de kans dat de inhoud van de visie wordt gerealiseerd. De organisatie bepaalt de inhoud van de visie, wij faciliteren het proces, voeden de organisatie met informatie en data en documenteren de visie.

Ieder proces om een visie op ruimtegebruik op te stellen is uniek. De volgende aspecten kenmerken onze visie op ruimtegebruik-projecten:

  • Waarden: we stellen vast welke waarden de organisatie belangrijk vindt. Waarden zijn abstracte doelen die mensen motiveren. Mensen gebruiken ze als leidraad bij het maken van keuzes. Deze waarden vormen het uitgangspunt voor de inhoud van situaties.
  • Situaties: we verzamelen ideeën voor hoe de ruimte idealiter gebruikt wordt. Deze ideeën bundelen we in situaties. Een situatie beschrijft en verbeeldt een scenario waarin een activiteit wordt uitgevoerd door één of meerdere personen in een ruimte. Een situatie maakt waarden concreet.
  • Ruimtelijke voorwaarden: iedere situatie vindt plaats in een ruimte. We beschrijven de ruimtelijke voorwaarden die een gewenste situaties mogelijk maken. Deze voorwaarden vormen de basis voor een te formuleren strategie. 
  • Werkgroep: we werken met een kerngroep van 2 tot 10 personen die nauw betrokken is bij het proces. We organiseren een serie bijeenkomsten voor de werkgroep. Tijdens iedere bijeenkomst bespreken we tussenresultaten of data, waarop de werkgroep ons feedback geeft. De kerngroep maakt de inhoudelijke keuzes voor de visie. 
  • Testen: we testen aannames die wij en de werkgroep maken zo veel mogelijk aan data. We verzamelen daarom data over bijvoorbeeld het gebruik van ruimten of de mening van eindgebruikers. Deze data analyseren we en interpreteren we samen met de werkgroep. 

Wat krijg je van ons?

We schrijven teksten voor de visie. Hierin vatten we alle informatie uit het proces samen tot een coherent verhaal. De tekst maakt duidelijk wat de organisatiewaarden zijn, welke situaties in de ruimte gewenst zijn en welke ruimtelijke voorwaarden hieraan bijdragen.

We maken een aantrekkelijk ogend document wat qua vormgeving past bij de organisatie en doelgroep van de visie. We voegen foto’s, illustraties en diagrammen toe ter ondersteuning van de tekst.

Onze ervaring met visie-ontwikkeling

We hebben eerder visies op ruimtegebruik opgesteld voor:

  • DJI
  • Provincie Friesland (Gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf)
  • Landschap Overijssel
  • Universiteit Twente
  • ROC Amsterdam

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over visie op ruimtegebruik? Of een andere toepassing van omgevingspsychologie? Stuur ons een bericht, we ontmoeten graag mensen om over het vakgebied te praten.