Voor Partenon (in samenwerking met Ooievaar) voerden wij een studie uit naar de sociale veiligheidsbeleving van een galerijflat.