Project minder licht?! officieel van start met workshop

Afgelopen week is tijdens de week van de openbare ruimte het project ‘Minder Licht?!’ van het NSVV officieel afgetrapt met een workshop op de WVDOR.

Afgelopen week is tijdens de week van de openbare ruimte het project ‘Minder Licht?!’ van het NSVV officieel afgetrapt. Het project Minder Licht?! heeft als doel om lichtprofessionals handvatten te bieden om op een verantwoorde manier om te gaan met lichtreductie. Een belangrijke deelvraag die hierbij komt kijken is “wat is de relatie tussen lichtreductie en sociale veiligheid?”. Het NSVV heeft OmgevinsgPsycholoog.nl gevraagd om onderzoek te doen naar deze vraag en hierop een antwoord te geven.

Samenwerking lichttechniek & omgevingspsychologie

Een belangrijk onderdeel van het project is de samenwerking tussen de vakgebieden van lichttechniek en omgevingspsychologie. Deze samenwerking stelt ons in staat om de kennis en ervaring uit ‘harde’, technische wereld van verlichting & de ROVL (richtlijn openbare verlichting) en de ‘zachte’ wereld van omgevingspsychologie & beleving op elkaar te doen aansluiten. Deze samenwerking krijgt vorm door de samenwerking tussen Raticos (in de persoon van Roger van Ratingen) en OmgevingsPsycholoog.nl.

Workshop WVDOR

Het project werd afgetrapt met een workshop tijdens de week van de openbare ruimte. In deze workshop kregen de deelnemers een realistische casus voorgelegd waarin verschillende stakeholders een lichtreductievraagstuk moesten oplossen. Ieder van de stakeholders had als doel om zijn wensen zo goed mogelijk in de mogelijke oplossing te integreren. Hoewel de casus fictief waren, plaats vonden in korte tijd en de deelnemers een rol moesten aannemen, gaven meerdere deelnemers aan dat “de casus zo had kunnen plaats vinden in mijn gemeente!”

Resultaten workshop

De workshop werd afgesloten met een plenaire presentatie van de verschillende casussen en een discussie over de uitkomsten. De belangrijkste uitkomsten waren:

  • Een goede oplossing schuilt in een uitgebreide analyse van de belangen en wensen van de stakeholders. Hierin schuilt vaak al een (deel van de) oplossing.
  • Goede communicatie over het beslisproces is noodzakelijk. Om de verschillende stakeholders in het project te betrekken, is het belangrijk om tijdig te communiceren over welke invloed stakeholders kunnen uitoefenen en wanneer ze dit kunnen doen.
  • De vraag moet niet zijn “hoe kunnen we minder verlichten?” maar “hoe kunnen we op kwalitatief een goede manier verlichten waarbij de belangen van de verschillende stakeholders zijn meegewogen?”

Naast deze en andere inhoudelijke opbrengsten, gaven veel deelnemers aan de workshop erg leuk te vinden. Al met al een geslaagde workshop.

Vervolg project

Op dit moment zijn wij druk bezig de relevante onderzoeken over sociale veiligheid en de relatie tussen sociale veiligheid en verlichting in de openbare ruimte te onderzoeken (lees hier ook de blog van Randy over verlichting & sociale veiligheid). Eind juni organiseert het NSVV zeer waarschijnlijk een nieuwe workshop waarin wij onze tussentijdse resultaten zullen presenteren.

Joren van Dijk

Wij maken gebruikerservaringen in gebouwen, steden en landschappen.

Ben je benieuwd of we jou kunnen helpen?

Bel Joren op 06 4932 6072.

Of laat een berichtje achter.

Add comment