Bij de Zellingen wonen mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Een deel van de gebouwen waar bewoners met Alzheimer wonen, worden vernieuwd. Wij helpen de Zellingen de aspecten van de inrichting en het ontwerp te benoemen die medewerkers in staat stellen om bewoners thuis te kunnen laten voelen.